"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-13

Får såddmedel för forskargrupp med digitala praktiker i fokus

NYHET Evelina Liliequist, lektor vid Humlab, har beviljats såddmedel från Humanistiska fakulteten för att forma och stärka fokusområdet digitala praktiker.

– Med fokusområdet digitala praktiker avses forskning som rör vad människor gör med och genom digitala medier samt i relation till det digitala, men också om hur människor förhåller sig till digital teknik. Pågående och tidigare forskning inom detta fokusområde handlar exempelvis om hur digitala medier används i olika minoriteters sociala och kulturella kontexter, om humor och memes online, influencers politiska påverkan, sharenting, eller om hur religion tar sig uttryck på nätet och hur det påverkar religiös tro och praktik, säger Evelina Liliequist.

I dagsläget är sex forskare vid Umeå universitet knutna till fokusområdet. Syftet med de sökta medlen är att möjliggöra framtida samarbeten inom gruppen, men också med externa partner. Ytterligare ett mål är att identifiera forskare vid Umeå universitet och bjuda in potentiellt nya medlemmar inom fokusområdet.

Såddmedlen kommer användas till ett antal aktiviteter som ska främja att skapa en gemensam plattform för forskargruppen. Bland dessa aktiviteter kan exempelvis nämnas en seminarieserie på temat digitala praktiker med inbjudna gäster. Arbetet med en gemensam ansökan till Riksbankens jubileumsfond (RJ) kommer också att påbörjas.

– Genom dessa aktiviteter stärks universitetets position som en ledande nationell aktör inom forskningsområdet digitala praktiker.