Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johanna Arnesson

Johanna Arnesson

Johanna Arnesson är biträdande lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hon forskar om kommunikation i skärningspunkten mellan marknadsföring och politik, med fokus på digitala medier.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på olika skärningspunkter där politik och marknadsföring möts, med fokus på socio-kulturella perspektiv på digitala medier, konsumtionskultur och organisationskommunikation.

Det pågående forskningsprojektet "Parasocial påverkan: Influencers, politik och ansvarstagande i sociala medier" fokuserar på svenska influencers som på olika sätt gör anspråk på, eller tillskrivs, politisk betydelse eller agens. Influencers definieras här som individer som delar med sig av sin vardag, sina konsumtionsvanor, relationer och privata tankar på sociala nätverkstjänster eller i personliga bloggar och som aktivt interagerar med sin publik på ett sätt som också genererar ekonomisk vinst genom olika marknadsföringsavtal med företag och organisationer. Utöver sin kommersiella roll kan influencers fungera som en form av politiska opinionsbildare, eller ses som företrädare för vissa värderingar. En del inkorporerar exempelvis olika politiska frågor, som jämställdhet eller anti-rasism, i sin offentliga persona. Under det senaste valet i Sverige samarbetade även flera partier med influencers i sina valkampanjer och vissa influencers diskuterade aktivt valet i sina egna kanaler. Samtidigt har influencers också kritiserats för att inte ta ansvar, exempelvis i klimatfrågan, och deras roll som opinionsbildare eller förebilder har uppmärksammats och diskuterats i traditionella så väl som sociala medier under senare år. Projektet fokuserar därför på om, och i så fall hur, influencers gör anspråk på, eller tillskrivs olika former av ansvar när det gäller samhällsfrågor och politik, antingen av sig själva eller av sina följare. När tar man ställning och i vilka frågor? Vilka förväntningar har ”följare” och andra aktörer på influencers, när uppfattas de som politiska och när förväntas de vara det? Särskilt intressant är hur sådana diskussioner relaterar till den ”vänskapsrelation” som utvecklas mellan influencers och följare, samt hur idén om autenticitet påverkar relationen.

I media:

Kritik mot influencer-par efter sponsrad Saudiresa (P3 Nyheter, Sveriges Radio, 30 mars 2022)

Brist på manliga influencers - detta innebär det för marknadsföringen (Resumé, 17 januari 2022)

Kan man avsätta en influencer? (Godmorgon Världen, Sveriges Radio, 24 oktober 2020)

Jag undervisar på programmet för Strategisk kommunikation, samt grundutbildningen inom Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Jag är även programansvarig för grundutbildningarna inom Strategisk kommunikation och Medie- och kommunikationsvetenskap, med särskilt ansvar för studentfrågor.