"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-28

Fem frågor om förbränning till Christoffer Boman

NYHET På torsdag är det Valborgsmässoafton, något vi firar bland annat med att sjunga in våren och att tända majbrasor. En sådan typ av öppen eld genererar alltid olika typer av luftföroreningar som har mer eller mindre negativa effekter på hälsa och miljö, menar Christoffer Boman, universitetslektor och forskare inom termisk energiomvandling på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Text: Nicolina Viklund

Vad innebär ditt arbete som förbränningsforskare?

– Min forskning handlar om hur man kan utveckla och förbättra olika processer och system för att använda mer bioenergi. Detta gör vi genom att utnyttja olika sorters biobaserade råvaror, såsom restprodukter från skog, jordbruk eller industri. Det ska ske på ett effektivt och hållbart sätt och bidra med en så liten negativ påverkan på miljön och människors hälsa som möjligt. 

Att använda olika sorters råvaror som bränsle i förbrännings- och förgasningsprocesser är förknippat med olika systemmässiga-, tekniska- och miljömässiga utmaningar, som vi är med och försöker lösa och undvika. Min forskning har visat hur olika biobränslen beter sig när det förbränns eller förgasas i olika termiska energiomvandlingsprocesser, där vi har kartlagt problem och presenterat lösningar för att exempelvis hantera tekniska driftproblem, utsläpp av luftföroreningar och flöden av näringsämnen och miljöstörande ämnen. 

En del av min forskning handlar specifikt om hur mycket små nanopartiklar bildas i rökgaserna från förbränningsprocesser och vilka effekter dessa har på människors hälsa och klimatet. 

Ju mer vi förstår kring dom här sakerna, ju bättre kan vi vara med och bidra till utvecklingen av effektiva, rena och hållbara bioenergisystem i olika delar av världen.

Vad forskar du om för tillfället?

– Vi har under det senaste året startat upp ett nytt stort forsknings- och kapacitetsbyggnadsprojekt med University of Rwanda, tillsammans med andra forskare på Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. 

Projektet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet SIDA och fokuserar på att utveckla hållbara bioenergilösningar med effektivare och renare utnyttjande av förnyelsebara råvaror i östafrikanska länder såsom Kenya och Rwanda. 

Totalt fem doktorander från Rwanda utför sin forskarutbildning inom projektet här i Sverige, varav två vid Umeå universitet. De skulle ha varit här nu under våren och startat upp sin forskning, men så kom coronapandemin. Nu hoppas vi i stället få se dem i Umeå senare i höst, men det känns osäkert just nu. Vi tar en sak i taget och hittar lösningar även för doktorandutbildning på distans i Rwanda.

Snart är det Valborg. I egenskap av expert på förbränning –  i hur stor grad är majbrasan en miljöbov?

– En öppen eld som en majbrasa genererar alltid olika typer av luftföroreningar som har mer eller mindre negativa effekter på hälsa och miljö. Därför ska man vara noggrann med vad man lägger på sin brasa. Man bör bara elda rent trä, obehandlat virke, ris, löv och liknande. Då minskar bildning av luftföroreningar väldigt mycket. Detsamma gäller med askan. 

Vad finns kvar i askan efter en majbrasa?

– Om fel saker eldas kan askan innehålla en rad olika miljöfarliga ämnen. Men om man bara eldar rent trä, ved, ris med mera, kommer askan mest innehålla mineraler och näringsämnen, såsom kalcium, kalium, kisel och fosfor. Sen kan det också finnas mer eller mindre oförbränt kol från det man eldat. Men om man eldar andra saker än vad som rekommenderas, så kan askan innehålla olika miljöfarliga ämnen, till exempel tungmetaller.

Vad bör man göra med askan?

– Jag tycker man ska samla ihop den i ett icke-brännbart kärl, och kontakta kommunen för att höra hur man lämpligen hanterar askan. Men bör också tänka på att det kan finnas glödande kolrester ganska lång tid efter att elden slocknat. 

 

Mer information:

Umeå kommuns har utformat regler och riktlinjer kring majbrasor. Läs mer om de krav som ska uppfyllas för en majbrasa på Umeå kommuns hemsida