"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-21 Uppdaterad: 2024-02-23, 09:07

Fem frågor till doktoranden Susanna

NYHET Susanna Sandberg är legitimerad dietist och doktorand vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Hennes doktorandprojekt fokuserar på skollunchen med fokus på tillgänglighet, inkludering och elever med diagnosticerad ADHD eller autismspektrumtillstånd, inom projektet "En skollunch för alla".

Vad handlar forskningsprojektet om i stora drag?

Mitt forskningsprojekt fokuserar på inkludering och tillgänglighet i relation till skollunchen, och jag fokuserar specifikt på upplevelse bland elever som har diagnosen ADHD eller autismspektrumtillstånd. Jag har samlat in forskningsdata genom observationer i skolrestauranger och genom att intervjua elever, lärare, skolmåltidspersonal och föräldrar.

Vad är målet med studien och vem får nytta av resultatet?

Bland elever med dessa diagnoser kan det vara aktuellt med både anpassningar av maten som serveras under skollunchen och skolrestaurangens miljö. Det finns väldigt få studier som fokuserat på hur eleverna upplever lunchen och behoven som finns. Resultatet från den här studien är ett kunskapsbidrag för att utveckla och komplettera nuvarande rekommendationer om anpassningar av mat och miljö specifikt för elever i behov av särskilt stöd och för att fortsätta forska inom området. I ett vidare perspektiv kan forskningen också utöka möjligheterna till en mer tillgänglig och inkluderande skolrestaurang för alla elever.

Vad fick dig att söka en doktorandtjänst?

Jag har jobbat som dietist i tio år och har i mitt arbete sett många frågor som vore intressanta att fördjupa sig och forska inom. Senast jobbade jag med barn inom habiliteringen som har ätsvårigheter, och när det dök upp en doktorandtjänst inom området skola, så kändes det givet att formulera ett förslag på forskning som berör något jag arbetat med.  

Vad hoppas du kunna uppnå under din tid som doktorand?

Att det specifika ämne jag forskar inom får uppmärksamhet, och att resultaten kommer till nytta både på skolor lokalt men även på nationell nivå. Personligen vill jag uppnå att lära mig mycket om forskning, och att skriva för att nå ut både i akademiskt sammanhang och populärvetenskapligt. 

Vad är din viktigaste drivkraft som doktorand?

Jag gillar att prata med människor, se nya platser och upptäcka nytt. Det är en drivkraft hos mig, och jag tror det är värdefullt för den forskningsmetod jag använt.   

Kontaktuppgifter