"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En skollunch för alla

Doktorandprojekt Skolmåltiden ska ge energi och näring för elever ska orka ta del av utbildningen. Vissa grupper av elever kan uppleva svårighet i måltidssituationen relaterat till den omgivande miljön eller den mat som serveras. Syftet med projektet är att öka kunskapen om skollunchen i daglig praktik för elever som kan vara i behov av anpassningar av maten eller miljön under skollunchen. Resultatet kan ligga till grund för riktlinjer och ge ökade förutsättningar för en inkluderande skolrestaurang.

Forskningsprojektet har som syfte att öka kunskapen om skollunchen för elever som kan vara i behov av anpassningar av mat och miljö. Detta med bakgrund av att vissa elever kan uppleva ätsvårigheter och ha ökad känslighet i miljöer med många sinnesintryck. Studier inom området skulle kunna bidra till framtida riktlinjer för anpassningar av miljö och måltid i skolrestaurangen. Detta kan för den enskilda eleven resultera i bättre förutsättningar för lärande och i ett större perspektiv utöka möjligheterna till en mer tillgänglig och inkluderande skolrestaurang för alla elever.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-08-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Skollunchen är en viktig del av det svenska utbildningsystemet med syfte att ge alla elever samma möjligheter till en näringsriktig måltid. Skollunchen ska ge näring för att orka fokusera och ta del av utbildningen. Enligt gemensamma riktlinjer från Livsmedelsverket och Skolverket är skollunchen också en del av den utbildande verksamheten. Skollunchen beskrivs som ett pedagogiskt verktyg som kan integreras i kursplanerna och i den övriga verksamheten. Lärmiljön och skollunchen kan generellt vara en utmaning för elever som upplever en känslighet för höga ljud och stimmiga miljöer. Skolrestaurangen har i tidigare forskning beskrivits som en sådan miljö.

Förutom måltidsmiljön finns andra faktorer som kan påverka vissa grupper av elever negativt under skollunchen. Det kan bero på ätsvårigheter som kan relateras till sensoriska orsaker, som över- och underkänslighet i munnen eller selektivitet gällande livsmedelsval. Dessa elever kan serveras anpassad kost, så kallad ”önskekost”, men vad för kost som serveras och hur den serveras skiljer sig mellan skolor då varje kommun enskilt ansvarar för beslut och hantering av detta.

En skola för alla innefattar att skolrestaurangen ska vara tillgänglig för alla och att alla ska få äta sig mätta under skollunchen. I denna studie avser vi att bidra med kunskap och ökad förståelse för skollunchen i grundskolan för elever i årskurs 4–6 som kan vara i behov av anpassningar av mat och miljö. Detta genom observationer i skolrestaurangen och intervjuer med elever, pedagoger och skolmåltidspersonal i skolan.

Utökade studier inom området kan ge ett kunskapsbidrag till att utveckla och komplettera nuvarande rekommendationer om anpassningar av mat och miljö i skolrestaurangen. I ett vidare perspektiv kan forskningen utöka möjligheterna till en mer tillgänglig och inkluderande skolrestaurang för alla elever.

Länkar och mer läsning

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

 

Senast uppdaterad: 2023-03-10