"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår forskarutbildning

Har du intresse för kost och måltider och vill förstå mer? Trivs du i universitetsmiljön och med att planera ditt eget arbete? Då är studier på forskarnivå något för dig!

Att vara forskarstuderande inom kost- och måltidsvetenskap innebär att du förvärvar kunskap om och praktisk erfarenhet av att bedriva vetenskapliga studier inom ett spännande och tvärvetenskapligt område. I dagsläget är nio doktorander antagna till forskarutbildning i kost- och måltidsvetenskap.

Forskarstudier pågår under fyra års tid (240 hp) och under forskarstudier kan även undervisning eller annan institutionstjänstgöring ingå i mindre omfattning. Alla doktorander vid institutionen har en doktorandtjänst, vilket innebär att de är anställda och betraktas som en i kollegiet. Som doktorand har du tillgång till en arbetsplats, dator och handleds av någon av institutionens forskare. Alla doktorander har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Biträdande handledare kommer ofta från något annat ämne, eftersom vi samarbetar med andra forskningsämnen inom samhällsvetenskap, medicin och naturvetenskap.

För mer information se vår allmänna studieplan för forskarutbildning i kost- och måltidsvetenskap, alternativt kontakta forskarutbildningsansvarig vid institutionen.

Behörighet

För att kunna söka till forskarutbildningen i kost- och måltidsvetenskap krävs:

  • avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • fullgjorda kursfordringar om minst 90 hp i ämnet kost- och måltidsvetenskap, kostvetenskap, dietetik, hem- och konsumentkunskap eller måltids- och restaurangvetenskap. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 

 

Några av våra pågående doktorandprojekt

Vegansk gastronomi – Ett kulturanalytiskt perspektiv
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Smak för framtiden
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
En skollunch för alla
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Måltidsverksamheten på sjukhus
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2023-03-10