"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-12

Filosofidagar i Umeå syftar till inspiration och kunskapsspridning

NYHET Den 14-16 juni äger filosofidagarna rum, för 13:e gången i ordningen. De har anordnats varannat år sedan 1995 och cirkulerar mellan universiteten i Umeå, Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala och Linköping. I år i Umeå.

Dagarna syftar till inspiration, kunskapsspridning och förmedling av nya idéer och resultat. 120-130 deltagare är registrerade. Både disputerade forskare och doktorander deltar.

Dagarna är öppna för allmänheten. Om man har universitetsstudier i annat ämne, så kan filosofidagarna ha mycket att ge. Inom politisk filosofi - som kan intressera en statsvetare - kan till exempel abortfrågan eller hur mycket staten ska lägga sig i familjelivet diskuteras. Har man läst matematik eller statistik kanske man vill gå på något inom Logical philosophy of mathematics. Filosofin har beröringspunkter med många andra ämnen.

De fick in långt över 100 inskick inför dagarna, från till exempel Norden, England, USA, Frankrike, Indien och Australien.

- Med anledning av det stora intresset, tvingades vi välja bort några inskickade bidrag, säger Pär Sundström, professor vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

- Internationellt sett är USA, England och Australien framstående inom filosofisk forskning. Men i bl.a. Sverige, Norge och i övriga Europa görs också mycket bra forskning.

Under dagarna arrangeras både individual talks, som är en enstaka föreläsning på ett ämne. Och small workshops, vilket innebär 4-5 föreläsningar inom samma temaområde.

The 2019 Swedish Congress of Philosophy

Mer om filosofidagarna

Filosofidagarna var under många år en huvudsakligen nationell angelägenhet, där de flesta föredrag gavs på svenska.  Under senare år har den fått en mer internationell prägel, med fler deltagare från andra länder.  Den tillåter numer föredrag på skandinaviska språk liksom på engelska.  På de senaste konferenserna har de flesta föredrag getts på engelska.  Ambitionen är att fortsätta denna utveckling, och att försöka etablera Filosofidagarna/The Swedish Congress of Philosophy som en internationellt framstående konferens.