"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-19 Uppdaterad: 2024-02-12, 15:36

Forskar med hjärtat i fokus

NYHET Att färre ska drabbas av hjärtkärlsjukdomar och att de som ändå drabbas ska få en bättre livskvalitet och ett längre liv, är centralt i Ulf Näslunds forskargärning. En viktig grund för forskningen och något av en unik forskningsresurs är underlaget från Västerbottens hälsoundersökningar.

Text: Ola Nilsson

Ett av de största problemen i att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdomar och diabetes, är låg följsamhet till rekommendationer och medicinering. För att studera sätt att förbättra följsamheten leder Ulf Näslund forskningsprogrammet Vipviza, Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis. I programmet medverkar ett 40-tal forskare; de är doktorander och postdoc från en rad olika institutioner i ämnen alltifrån psykologi, beteendevetenskap, kliniska specialiteter till molekylärbiologi.

Utöver traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och biokemiska aspekter studeras även psykologiska, beteendemässiga och socioekonomiska faktorer av betydelse som hinder för förebyggande insatser, alternativt som framgångsfaktorer i de fall de förebyggande insatserna har fungerat.

Att lägga om livsföring och medicinera rätt för att undvika hjärtkärlsjukdom är ytterst en fråga om liv och död.

Ett uppmärksammat resultat i Vipviza-programmet var en studie som visade att personer som fick se ultraljudsbilder av sina egna förkalkade halskärl sedan var bättre på att följa rekommendationer från vården och att ta sina mediciner. Deltagarna fick ett brev med bild och grafik i färg från ultraljudsundersökningen och information om att åderförkalkning kan bromsas eller till med gå tillbaka med förebyggande åtgärder samt ett uppföljande telefonsamtal med en sjuksköterska. Vid en uppföljning efter tre år visade det sig att de som hade fått se bilderna hade större följsamhet till råd och medicinering än en lika stor kontrollgrupp. De som fått se bilderna hade mindre bukomfång, lägre blodtryck och rökte mindre än kontrollgruppen. Totalt ingick 3 500 personer i studien.

En fråga om liv eller död

– Att lägga om livsföring och medicinera rätt för att undvika hjärtkärlsjukdom är ytterst en fråga om liv och död. Därför är det glädjande att konstatera att en så relativt enkel åtgärd som att se bilder på sina egna halskärl har en påtaglig effekt över tid, säger Ulf Näslund.

För forskningen kring hjärtkärlsjukdomar vid Umeå universitet finns en mycket viktig resurs i det material som samlats in vid Västerbottens hälsoundersökningar, VHU. Sedan länge tid kallas alla som fyller 40, 50 och 60 år i Västerbottens län till hälsoundersökníng och rådgivning med bland annat provtagning av blodtryck, blodfetter, blodsocker och andra värden av betydelse för hälsan. Materialet från dessa undersökningar, 184 000 personer, utgör ett stort och i sitt slag unikt underlag för forskning om folkhälsa, hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

Om Ulf Näslund

Ulf Näslund har tidigare varit överläkare i kardiologi och verksamhetschef för Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus, sedan 2015 professor i kardiologi vid Umeå universitet där han även var prefekt för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 2015 – 2021.

Kontakt

Ulf Näslund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 60