"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulf Näslund

Professor i kardiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, överläkare Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Kardiologi
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus, 1A-413. Målpunkt B41 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag studerade medicin i Umeå med läkarexamen 1979, leg läkare 1981, specialist i kardiologi 1986 och internmedicin 1987.

Utvecklade en closed-chest djurexperimentell modell för studier av myokardischemi och reperfusion och med den som grund försvarade jag min doktorsavhandlingen 1992 kring studier om hjärtinfarktstorlek och ischemimonitorering med datoriserad on-line vektorkardiografi. Docent 1997 efter att den mesta forskningen handlat om ischemisk hjärtsjukdom.

Adjungerad professor 2010 till 2015 under tiden jag var överläkare i kardiologi och verksamhetschef för Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus. Prefekt för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin jan 2015 – dec 2021 och professor i kardiologi vid Umeå Universitet sedan 2015. Var chef för kardiologen från början av 90-talet i tio år och sedan verksamhetschef för Hjärtcentrum fram till 2015. Under den tiden upprätthållit forskning framförallt genom handledning av doktorander inom olika kardiologiska forskningsområden, men sedan 2011 ökat forskningsaktiviteten och fokuserat på två områden.

  1. Prevention av hjärt-kärlsjukdom och drivande av VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIZualisation of Atherosclerosis) ett stort studieprogram med drygt 3500 inkluderade individer kring beteende, psykologi, livsstil, biomarkörer, vaskulärt ultraljud, åderförkalkning och där en mycket stor pragmatisk RCT (randomiserad kontrollerad studie) pågår och som nu börjar ge resultat, bl a en uppmärksammad publikation i Lancet i december 2018
    (Näslund U, Nawi N, Lundgren A, Fhärm E, Grönlund C, Johansson H, Lindahl B, Lindahl B, Lindvall K, Nilsson SK, Nordin M, Nordin S, Nyman E, Rocklöv J, Vanoli D, Wennberg P, Weinehall L, Wester P, Norberg M, for the VIPVIZA trial group. Visualisation of atherosclerosis by carotid ultrasound improves the adherence to guidelines and recommendations for primaray prevention – a pragmatic randomised controlled trial. Lancet 2018, Published online December 3, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 – Lancet 2019;393:133-42.
    Ett tiotal manus är under bearbetning och en rad olika studier pågår. Ulf Näslund är PI för forsargruppen, som består av fn fyra doktorander, två postdoc, sex professorer – tillsammans ca 25 personer från fem institutioner inom medicinska fakulteten, psykologiska institutionen samt Uppsala Universitet.
  2. Klaffsjukdom, fn aortaklaffsjukdom, prediktiva biomarkörer och faktorer knutna till resultat av klaffkirurgi. Detta område bygger på den stora databas som finns på Hjärtcentrum för all hjärtkirurgi sedan början av 90-talet samt på möjligheterna att studera ffa biomarkörer i blodprover tagna 5-20 år före hjärtkirurgi på de individer som varit med i någon av de stora hälsoundersökningarna vi har (VIP, Monica) och lämnat blodprov till biobanken i Umeå samt genomgått hjärtkirurgi. Flera betydande publikationer och avhandlingar och fler på väg. En gästprofessor är knuten till gruppen, professor Alexander Wahba, Trondheim.
European Journal of Clinical Pharmacology
Holmberg, Henrik; Glader, Eva-Lotta; Näslund, Ulf; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2024, Vol. 13, (5)
Mickelsson, Malin; Ekblom, Kim; Stefansson, Kristina; et al.
Journal of the American College of Cardiology, Elsevier 2024, Vol. 83, (21) : 2112-2127
Nielsen, Rikke V.; Fuster, Valentin; Bundgaard, Henning; et al.
Biomedical Signal Processing and Control, Vol. 85
Ali, Hazrat; Nyman, Emma; Näslund, Ulf; et al.
The International Journal of Cardiovascular Imaging, Springer Nature 2023, Vol. 39, (8) : 1461-1471
Bengtsson, Anna; Nyman, Emma; Grönlund, Christer; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2023, Vol. 57, (1)
Hansén, Nike; Ljungberg, Johan; Bergdahl, Ingvar; et al.
Psychology and Health
Nordin, Steven; Norberg, Margareta; Braf, Irma; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2023, Vol. 43, (4) : 232-241
Nyman, Emma; Grönlund, Christer; Vanoli, Davide; et al.
The International Journal of Cardiovascular Imaging, Springer Science+Business Media B.V. 2023, Vol. 39, (3) : 575-583
Nyman, Emma; Liv, Per; Wester, Per; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2023, Vol. 44, (17) : 1574-1574
Näslund, Ulf; Norberg, Margareta; Wennberg, Patrik
Journal of ultrasound in medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 42, (5) : 1033-1046
Rohlén, Robin; Jiang, Biao; Nyman, Emma; et al.
Atherosclerosis
Salvador, Dante; Liv, Per; Norberg, Margareta; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2023, Vol. 44, (21) : 1927-1939
Yu Chen, Hao; Dina, Christian; Small, Aeron M.; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2022, Vol. 133, (1) : 88-99
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Norhammar, Anna; et al.
European Heart Journal Open, Oxford University Press 2022, Vol. 2, (1)
Holmberg, Henrik; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Journal of Lipid Research, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2022, Vol. 63, (1)
Kovrov, Oleg; Landfors, Fredrik; Saar-Kovrov, Valeria; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 211
Nilsson Sommar, Johan; Norberg, Margareta; Grönlund, Christer; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2022, Vol. 105, (4) : 926-932
Schulz, Peter J.; Lindahl, Bernt; Hartung, Uwe; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Upsala Medical Society 2021, Vol. 126
Andersson, Anne; Enblad, Gunilla; Erlanson, Martin; et al.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, Oxford University Press 2021, Vol. 59, (3) : 570-576
Holmgren, Anders; Enger, Tone Bull; Näslund, Ulf; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (40)
Mörner, Stellan; Carlberg, Bo; Rydberg, Annika; et al.
JAMA Network Open, American Medical Association 2021, Vol. 4, (8)
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
JAMA cardiology, American Medical Association (AMA) 2020, Vol. 5, (6) : 694-702
Chen, Hao Yu; Cairns, Benjamin J.; Small, Aeron M.; et al.
Journal of Dental Research, Sage Publications 2020, Vol. 99, (1) : 60-68
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Näslund, Ulf; et al.
Open heart, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 7, (2)
Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2020, Vol. 27, (2) : 209-215
Lindahl, Bernt; Norberg, Margareta; Johansson, Helene; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2020, Vol. 40, (1) : 46-51
Nyman, Emma; Vanoli, Davide; Näslund, Ulf; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1884-1884
Söderberg, Stefan; Holmgren, Anders; Ljungberg, Johan; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2/2020
Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; Lindblom, Kristina
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (7) : 524-530
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Bergdahl, Ingvar; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 2036-2036
Lundgren, A.; Nyman, Emma; Norberg, Margareta; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 2050-2050
Nyman, Emma; Karlsson, Mikael; Näslund, Ulf; et al.
The Lancet, ELSEVIER SCIENCE INC 2019, Vol. 394, (10196) : 381-381
Näslund, Ulf; Lundgren, Anna; Vanoli, Davide; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 393, (10167) : 133-142
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Lundgren, Anna; et al.
The Lancet, ELSEVIER SCIENCE INC 2019, Vol. 394, (10199) : E27-E27
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Wennberg, Patrik; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 593-600
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E49-E49
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2018, Vol. 115, (9-10)
Gottsäter, Anders; Näslund, Ulf
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2018, Vol. 125, (2) : 199-205
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan B.; Näslund, Ulf; et al.
Circulation, Vol. 138, (6)
Ljungberg, Johan; Janiec, Mikael; Bergdahl, Ingvar; et al.
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2018, Vol. 44, (8) : 1742-1750
Nyman, Emma; Lindqvist, Per; Näslund, Ulf; et al.
Nursing Open, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 5, (2) : 149-157
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, John Wiley & Sons 2017, Vol. 6, (12)
Ljungberg, Johan; Holmgren, Anders; Bergdahl, Ingvar A.; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 16, (3) : 213-221
Olsson, Karin; Nilsson, Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, Vol. 16
Hellström Ängerud, Karin; Thylén, Ingela; Sederholm Lawesson, Sofia; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2016, Vol. 252 : E191-E191
Nyman, Emma; Vanoli, Davide; Grönlund, Christer; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 31, (6) : 523-528
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 31, (3) : 255-261
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.