Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulf Näslund

Ulf Näslund

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin Roll: Prefekt
Plats
1A, målpunkt B41, plan 4, Norrlands universitetssjukhus, 1A-413. Målpunkt B41 Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag studerade medicin i Umeå med läkarexamen 1979, leg läkare 1981, specialist i kardiologi 1986 och internmedicin 1987.

Utvecklade en closed-chest djurexperimentell modell för studier av myokardischemi och reperfusion och med den som grund försvarade jag min doktorsavhandlingen 1992 kring studier om hjärtinfarktstorlek och ischemimonitorering med datoriserad on-line vektorkardiografi. Docent 1997 efter att den mesta forskningen handlat om ischemisk hjärtsjukdom.

Adjungerad professor 2010 till 2015, då jag blev prefekt för Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå Universitet. Var chef för kardiologen från början av 90-talet i tio år och sedan verksamhetschef för Hjärtcentrum fram till 2015. Under den tiden upprätthållit forskning framförallt genom handledning av doktorander inom olika kardiologiska forskningsområden, men sedan 2011 ökat forskningsaktiviten och fokuserat på två områden.

  1. Prevention av hjärt-kärlsjukdom och drivande av VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIZualisation of Atherosclerosis) ett stort studieprogram med drygt 3500 inkluderade individer kring beteende, psykologi, livsstil, biomarkörer, vaskulärt ultraljud, åderförkalkning och där en mycket stor pragmatisk RCT (randomiserad kontrollerad studie) pågår och som nu börjar ge resultat, bl a en uppmärksammad publikation i Lancet i december 2018
    (Näslund U, Nawi N, Lundgren A, Fhärm E, Grönlund C, Johansson H, Lindahl B, Lindahl B, Lindvall K, Nilsson SK, Nordin M, Nordin S, Nyman E, Rocklöv J, Vanoli D, Wennberg P, Weinehall L, Wester P, Norberg M, for the VIPVIZA trial group. Visualisation of atherosclerosis by carotid ultrasound improves the adherence to guidelines and recommendations for primaray prevention – a pragmatic randomised controlled trial. Lancet 2018, Published online December 3, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 – Lancet 2019;393:133-42.
    Ett tiotal manus är under bearbetning och en rad olika studier pågår. Ulf Näslund är PI för forsargruppen, som består av fn fyra doktorander, två postdoc, sex professorer – tillsammans ca 25 personer från fem institutioner inom medicinska fakulteten, psykologiska institutionen samt Uppsala Universitet.
  2. Klaffsjukdom, fn aortaklaffsjukdom, prediktiva biomarkörer och faktorer knutna till resultat av klaffkirurgi. Detta område bygger på den stora databas som finns på Hjärtcentrum för all hjärtkirurgi sedan början av 90-talet samt på möjligheterna att studera ffa biomarkörer i blodprover tagna 5-20 år före hjärtkirurgi på de individer som varit med i någon av de stora hälsoundersökningarna vi har (VIP, Monica) och lämnat blodprov till biobanken i Umeå samt genomgått hjärtkirurgi. Flera betydande publikationer och avhandlingar och fler på väg. En gästprofessor är knuten till gruppen, professor Alexander Wahba, Trondheim.
2020
JAMA cardiology, American Medical Association (AMA) 2020, Vol. 5, (6) : 694-702
Chen, Hao Yu; Cairns, Benjamin J.; Small, Aeron M.; et al.
2020
Journal of Dental Research, Sage Publications 2020, Vol. 99, (1) : 60-68
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Näslund, Ulf; et al.
2020
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2020, Vol. 27, (2) : 209-215
Lindahl, Bernt; Norberg, Margareta; Johansson, Helene; et al.
2020
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2020, Vol. 40, (1) : 46-51
Nyman, Emma; Vanoli, Davide; Näslund, Ulf; et al.
2020
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2/2020
2019
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2019, Vol. 79, (7) : 524-530
Ljungberg, Johan; Johansson, Bengt; Bergdahl, Ingvar; et al.
2019
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 2036-2036
Lundgren, A.; Nyman, Emma; Norberg, Margareta; et al.
2019
European Heart Journal, Oxford University Press 2019, Vol. 40 : 2050-2050
Nyman, Emma; Karlsson, Mikael; Näslund, Ulf; et al.
2019
The Lancet, ELSEVIER SCIENCE INC 2019, Vol. 394, (10196) : 381-381
Näslund, Ulf; Lundgren, Anna; Vanoli, Davide; et al.
2019
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 393, (10167) : 133-142
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Lundgren, Anna; et al.
2019
The Lancet, ELSEVIER SCIENCE INC 2019, Vol. 394, (10199) : E27-E27
Näslund, Ulf; Ng, Nawi; Wennberg, Patrik; et al.
2019
European Journal of Cardiovascular Nursing, Sage Publications 2019, Vol. 18, (7) : 593-600
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2019
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E49-E49
Sjölander, Maria; Carlberg, Bo; Norberg, Margareta; et al.
2018
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, ELSEVIER SCIENCE INC 2018, Vol. 125, (2) : 199-205
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan B.; Näslund, Ulf; et al.
2018
Circulation, Vol. 138, (6)
Ljungberg, Johan; Janiec, Mikael; Bergdahl, Ingvar; et al.
2018
Nursing Open, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 5, (2) : 149-157
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2017
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, John Wiley & Sons 2017, Vol. 6, (12)
Ljungberg, Johan; Holmgren, Anders; Bergdahl, Ingvar A.; et al.
2017
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 16, (3) : 213-221
Olsson, Karin; Nilsson, Johan; Hörnsten, Åsa; et al.
2016
BMC Cardiovascular Disorders, Vol. 16
Hellström Ängerud, Karin; Thylén, Ingela; Sederholm Lawesson, Sofia; et al.
2016
Atherosclerosis, Elsevier 2016, Vol. 252 : E191-E191
Nyman, Emma; Vanoli, Davide; Grönlund, Christer; et al.
2016
Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 31, (3) : 255-261
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2016
Journal of Cardiovascular Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2016, Vol. 31, (6) : 523-528
Olsson, Karin; Näslund, Ulf; Nilsson, Johan; et al.
2016
Upsala Journal of Medical Sciences, Taylor & Francis 2016, Vol. 121, (1) : 17-24
Pilebro, Björn; Suhr, Ole B.; Näslund, Ulf; et al.
2015
Journal of Cardiovascular Nursing, Wolters Kluwer 2015, Vol. 30, (5) : E1-E8
Hellström Ängerud, Karin; Brulin, Christine; Eliasson, Mats; et al.
2015
Atherosclerosis, Vol. 241, (1) : E159-E159
Nyman, Emma; Grönlund, Christer; Vanoli, Davide; et al.
2015
Cardiology, Vol. 131, (Supplement 1) : 12-12
Näslund, Ulf
2014
European Heart Journal Cardiovascular Imaging, Oxford: Oxford University Press 2014, Vol. 15, (6) : 637-642
Vanoli, Davide; Wiklund, Urban; Lindqvist, Per; et al.
2014
European Heart Journal, Oxford University Press 2014, Vol. 35, (Supplement 1, Meeting abstract P2550) : 456-456
Vorkas, P. A.; Holmgren, Anders; Want, E. J.; et al.
2014
Atherosclerosis, Elsevier 2014, Vol. 235, (2) : E140-E140
Vorkas, P.; Want, E.; Holmes, E.; et al.
2014
Atherosclerosis, Elsevier 2014, Vol. 235, (2) : E157-E158
Vorkas, P.; Want, E.; Holmes, E.; et al.
2013
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2013, Vol. 13, (6)
Hellström Ängerud, Karin; Brulin, Christine; Näslund, Ulf; et al.
2013
Journal of Cardiovascular Nursing, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 28, (4) : 360-369
Isaksson, Rose-Marie; Brulin, Christine; Eliasson, Mats; et al.
2013
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Vol. 16, (1) : 21-26
Svenmarker, Staffan; Häggmark, Sören; Östman, Margareta; et al.
2013
Journal of Clinical Ultrasound, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 41, (6) : 333-339
Vanoli, Davide; Lindqvist, Per; Wiklund, Urban; et al.
2012
Diabetic Medicine, John Wiley & Sons 2012, Vol. 29, (7) : e82-e87
Hellström Ängerud, Karin; Brulin, Christine; Näslund, Ulf; et al.
2012
International Journal of Cardiology, Vol. 158, (2) : 319-321
Holmgren, Anders; Rumsby, Gill; Gustafsson, Sandra; et al.
2012
European Heart Journal, Oxford University Press 2012, Vol. 33, (Suppl. 1) : 283-283
Vorkas, P. A.; Näslund, Ulf; Want, E. J.; et al.
2011
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2011, Vol. 108, (26-28) : 1365-1369
Friberg, Örjan; Engström, Karl-Gunnar; Hentschel, Jan; et al.
2011
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2011, Vol. 25, (4) : 787-797
Isaksson, Rose-Marie; Brulin, Christine; Eliasson, Mats; et al.
2011
Upsala Journal of Medical Sciences, Vol. 116, (1) : 52-59
Kesek, Milos; Rönn, Folke; Tollefsen, Titti; et al.
2011
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Vol. 12, (5) : 713-717
Svenmarker, Staffan; Häggmark, Sören; Holmgren, Anders; et al.
2011
Annals of Noninvasive Electrocardiology, Vol. 16, (3) : 287-294
Vahedi, Farzad; Haney, Michael. F.; Jensen, Steen. M.; et al.
2011
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Vol. 12, (1) : 35-39
Zhao, Ying; Lindqvist, Per; Nilsson, Johan; et al.
2010
Journal of Electrocardiology, Vol. 43, (3) : 224-229
Ottander, Per; Nilsson, Johan B; Jensen, Steen M; et al.
2010
Journal of Electrocardiology, Vol. 43, (2) : 104-112
Rubulis, Aigars; Jensen, Steen M; Näslund, Ulf; et al.
2009
International Journal of Cancer, Vol. 124, (8) : 1914-1917
Andersson, Anne; Näslund, Ulf; Tavelin, Björn; et al.
2009
Journal of electrocardiology, Vol. 42, (1) : 6-11
Haney, Michael F; Häggmark, Sören; Johansson, Göran; et al.
2009
International Journal of Cardiology, Vol. 137, (2) : 145-150
Lindmark, Krister; Söderberg, Stefan; Teien, Dag; et al.