"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-08 Uppdaterad: 2023-03-09, 07:31

Forskar om välmåendeteknologi med ett feministiskt perspektiv

NYHET Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar ojämlikhet och kvinnors situation runt om i världen. Irene Kaklopoulou, doktorand vid Institutionen för informatik och anknuten till Humlab, är en interaktionsdesigner med ett specifikt intresse för välbefinnandeteknologi och deltagande praktiker.

Text: Sandra Lundström

– Jag ser genus på ett intersektionellt sätt. Jag är intresserad av att engagera mig i människor och utforska vem vi designar för när vi designar teknik.

Irene flyttade från Grekland till Sverige för att studera interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är särskilt intresserad av deltagande och förkroppsligade metoder för design av datadrivna system, vilket ledde henne till doktorandstudier vid Umeå universitet. I sin forskning använder hon designpraxis för att problematisera och utforska teknologi för välbefinnande – en teknik som många gånger förbiser genusperspektivet.

Jag är intresserad av att engagera mig i människor och utforska vem vi designar för när vi designar teknik.

– Det finns exempel på appar för välbefinnande som inte inkluderar personliga erfarenheter i designprocessen, vilket leder till fall av uteslutningar. För inte så länge sedan saknades menstruationscykeln i teknologier där användaren själv registrerar hälsa och välbefinnande. I vissa andra fall lämnas användaren endast med ett binärt - ja eller nej-alternativ - när personen tillfrågas om datainmatning.

Utforskar hur teknik kan utformas inkluderande

Datadrivna system spelar en roll i att stödja individer och samhällen i förändringsprocesser för att uppnå välbefinnande. Irene arbetar i forskningsprojektet Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande – ett projekt som syftar till att utveckla verktyg och metoder för att stödja deltagande datadriven design för hälsa.

– Datoranvändning, AI och biosensorer är allestädes närvarande vilket gör att det finns ett behov av att utforska hur denna nya våg av teknik kan utformas för att vara inkluderande. När det kommer till välbefinnande och teknik ignoreras aspekter av etnicitet, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och kön många gånger, men välbefinnande är en personlig, intim upplevelse som gör det viktigt att ta hänsyn till flera kroppar.

Irenes forskningsmetoder är förankrade i feministisk epistemologi och inkluderar ett samspel av deltagande metoder och autoetnografi.

– Designmetoderna för att producera teknologi måste tillåta aspekter av klass, ålder, kön, mental och fysisk förmåga och sexuell läggning eftersom det påverkar hur vi förstår världen.

Om Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande

Projektet finansieras av the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) och leds av Pedro Sanches, biträdande universitetslektor vid Institutionen för informatik. Det syftar till att utveckla verktyg och metoder för att stödja deltagande datadriven design för hälsa. Särskilt intressant är övergångs- och/eller rehabiliteringsprocesser, där datadrivna system kommer att spela en roll för att stödja individer eller samhällen i transformativa processer för att uppnå välbefinnande.

Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande

 

Kontakt