"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Adobe Stock

Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande

Forskningsprojekt Projektet syftar till att utveckla verktyg och metoder för att stödja deltagande datadriven design för hälsa. Särskilt intressant är övergångs- och/eller rehabiliteringsprocesser, där datadrivna system kommer att spela en roll för att stödja individer eller samhällen i transformativa processer för att uppnå välbefinnande.

Med människocentrerad AI (Human-centered AI) avses ett fokus på hur AI-baserade system kan utvecklas för att samarbeta med människor på ett sätt som stärker mänskliga förmågor och hjälper människor att nå sina mål.

Projektansvarig

Pedro Sanches
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 61

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-02-01 2026-02-02

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för informatik

Projektbeskrivning

Ett resultat av forskningsprojektet kommer att vara utvecklingen av verktyg som gör det möjligt för interaktionsdesigners och ingenjörer att tillsammans med slutanvändare utforska de olika möjliga interaktionerna med biologiska data. Dessa verktyg utvecklar mer inkluderande sätt att förhålla sig till data, vilket i slutändan leder till datadriven teknik som fungerar med en större mångfald av kroppar och sätt att röra sig och vara i världen.

Nya designmetoder

Ett annat resultat är metodologiskt, där designmetoder kommer att utvecklas för att betrakta vardagliga metoder som en enhet för design när det gäller att utforma med och genom data, vilket möjliggör reflektion över etiska frågor kring användningen av data och artificiell intelligens för både personliga och samhälleliga tillämpningar, och gör det möjligt för tvärvetenskapliga grupper att kritiskt engagera sig i data och dataanalysverktyg, i dialog med slutanvändare och andra intressenter.

WASP-HS och Umeå universitet

Umeå universitet satsar tillsammans med det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) på studier av artificiell intelligens och autonoma system och dess effekter för människa och samhälle. Det långsiktiga målet är att utveckla Umeå universitets AI-profil med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande. 

Läs gärna mer om WASP-HS och den forskning som bedrivs inom AI vid Umeå universitets samtliga fakulteter via länkarna nedan. 

Senast uppdaterad: 2024-04-11