"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-16 Uppdaterad: 2024-02-26, 09:45

Forskare samlades för att diskutera queera perspektiv på AI

NYHET Under två dagar samlades forskare inom AI, digital humaniora samt genus- och queerstudier, för att diskutera queera perspektiv på AI: vilka möjligheter, begränsningar och risker finns när AI på många olika sätt integreras i samhället?

– Queerteori kan användas för att identifiera var risker kan uppstå och för att hitta nya sätt att bygga AI-teknologier och system för en inkluderande framtid. Genom att anordna konferensen ville vi bygga forskningsnätverk kring dessa frågor, säger Evelina Liliequist, universitetslektor vid Humlab.

Konferensen inkluderade föreläsningar av inbjudna forskare från olika områden, bland annat informatik, genusvetenskap och datavetenskap, som på olika sätt problematiserade AI-tekniken så som den ser ut idag.

– När AI på lika sätt tar större plats i våra liv blir det angeläget att reflektera över de problematiska strukturer och normer som finns inbyggt i systemen, säger Evelina Liliequist.

Initiativtagare till konferensen var forskargruppen Queer AI som består av medlemmar från olika kompetensområden – informatik, AI, etnologi och digital humaniora. Gruppen leds av Karin Danielsson, föreståndare för Humlab och docent i informatik.

– I Sverige har AI inte utforskats från ett queerperspektiv i större omfattning vilket är ett skäl till att vi formade den här gruppen. Den tvärvetenskapliga kompetensen som medlemmarna har är en styrka för att utforska det här området, säger Karin Danielsson.

Konferensen finansierades av TAIGA mikroprojekt finansiering relaterad till fokusområdet CELS-AI och Umeå universitets konferensmedel.