"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-29

Forskargruppen CoLeadR förstärks med en doktorand

NYHET Alexander Agrell är doktorand vid Institutionen för psykologi sedan början av året och forskargruppen CoLeadR:s nytillskott. Utöver att bredda gruppens forskning mot hälso- och sjukvårdsorganisationer, hoppas Alexander att det kan bli ett bra exempel på lokala samarbeten för Umeå universitet och organisationer i närområdet.

Personalen är hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste resurs. Samtidigt löper arbetsstyrkan inom hälso- och sjukvården större risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av sitt arbete än i många andra sektorer på arbetsmarknaden. Detta gör att det finns ett behov av att utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt som förebygger ohälsa anpassade till den kontext där hälso- och sjukvårdsanställda verkar i.

Alexanders doktorandprojekt är finansierat till 50% av Företagsforskarskolan samt 50% av den externa partnern Region Västerbotten och syftet är att utveckla en dynamisk, kontextualiserad och integrerad processmodell för att understödja ledandet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom hälso- och sjukvården.

-  Det känns roligt att få arbeta med forskning som handlar om och påverkar medborgare i länet, säger Alexander Agrell.

Läs mer om Alexander Agrells doktorandprojekt

Hälsa för Hälsa: Implementering av en modell för arbetsmiljöförbättringar inom hälso- och sjukvården.

CoLeadR

CoLeadR är en förkortning av Community for Leadership Research. Forskargruppen CoLeadR bedriver forskning om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv. Fokus ligger på ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa (och effektivitet), ledarskap vid förändring, chefers förutsättningar samt ledarträning. Läs mer om CoLeadR.