"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-26

Forskningsprojekt om digitala tvillingar på IVAs 100-lista

NYHET Projektet ”Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller” har valts ut till 2020 års lista från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, över forskning med koppling till hållbar konkurrenskraft.

Text: Mikael Hansson

Därmed är det tre projekt med anknytning till Umeå universitet som utsetts att vara med på listan. De två andra projekten är forskning om grön energi från nordiska alger samt hållbara investeringsbeslut, se tidigare pressmeddelande.

En digital tvilling är en digital replika av en materiell (fysisk) tillgång, som samtidigt integrerar Internet of Things, AI och programvara i digitala simulationsmodeller.

Projektet om digitala tvillingar leds av Örebro universitet i samarbete med Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och syftar till att utveckla en digital tvilling (mjukvaruplattform) för förbättrat prediktivt underhållsbeslutsstöd, för att stödja tjänstebaserade affärsmodeller.

Innovationen ligger i kombinationen av (i) modellering och simulering av tillgänglighet och underhåll i produktionsprocesser, (ii) datainsamling, analys och kommunikation av data, och (iii) logisk modellering av representation av processer, varningar och fel i produktionsprocesser. Affärspotentialen och nyttan förverkligas genom den tillgänglighetsoptimering, resursoptimering och riskminimering som den digitala tvillingen möjliggör för tillverkningsindustrin och processindustrin.

Vid Umeå universitet leds projektet av professor Patrik Eklund och projektsamordnare Mats Johansson. Projektledare vid Örebro universitet är professor Magnus Löfstrand.

Projektet DT-SAPS är ett samarbete mellan Örebro universitet, Umeå universitet, LKAB, Epiroc Rock Drills AB, Alkit Communications AB och MinProc AB.

Mer information

Till IVAs 100-lista 2020