"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-30

Första mötet med synkrotronbaserade metoder på Max IV

NYHET Sana Elbashir doktorandprojekt fokuserar på fosfater och tungmetaller, men hennes första möte med synkrotronbaserade analystekniker på Max IV i Lund var genom ett Vinnova-anslag tillsammans med företaget Arevo AB.

Text: Nils Skoglund

Möjligheten att besöka Balder och delta i stråltid, både vid provberedning och mätningar var ett utmärkt inlärningstillfälle och ögonöppnare för mig.

I projektet samarbetar Umeå universitet med företaget Arevo AB som utvecklar miljövänliga biostimulanter för en mängd olika växter och växtodling. Röntgenabsorptionsspektroskopi vid Balder på Max IV i Lund används för att bestämma den kemiska sammansättningen av deras produkter. Produktkarakteriseringen bidrar till att främja utvecklingen av skräddarsydda biostimulanter.

– Möjligheten att besöka Balder och delta i stråltid, både vid provberedning och mätningar var ett utmärkt inlärningstillfälle och ögonöppnare för mig. Att introduceras till denna fantastiska anläggning på MAX IV motiverar mig i mina egna experiment då jag ska köra prover här för att få bättre förståelse för fosfater, säger Sana Elbashir, doktorand i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-lab) vid Umeå universitet.

Den nya erfarenheten återspeglar att avancerade analytiska tekniker ger mer än bara data, de kan också ge större självförtroende i doktorandprojektet.

– All stråltid vid en synkrotron är en möjlighet till inlärning, säger Nils Skoglund, Sana Elbashirs handledare och universitetslektor på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

– Jag är väldigt nöjd med att Sana kunde delta i mätningarna och få en introduktion och erfarenheter. Sådana här Vinnova-finansierade projekt ger också goda möjligheter att introducera företag till synkrotronbaserade tekniker. De är ibland nödvändiga för materialkarakterisering – när vi inte når ända fram med laboratorieexperiment inklusive vår egen pulverröntgendiffraktion på TEC-lab och den utmärkta kapaciteten hos Vibrational Spectroscopy Core Facility (VISP) här vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Sana Elbashir
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 79