Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Forskargrupp Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är dedikerad till djupare förståelse av bränsleomvandling, såväl som reaktioner mellan askbildande element och spårämnen vid höga temperaturer.

Inom området bedrivs tillämpad, ofta multidisciplinär forskning, där kompetenser från teknikvetenskap, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin möts.

Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

 

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

 

Forskningsmedel

Vetenskapsrådet 

Formas 

SSF 

Vinnova

Mistra 

SFO – Bio4Energy

Kempestiftelserna 

Energimyndigheten 

 

Forskningsledare

Rainer Backman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 43
Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Dan Boström
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 45
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11
Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01
Flemming Frandsen
Gästprofessor
E-post
E-post
Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Forskningsprojekt

Ultrasnabb fototermisk avbildning

Nya medel för inköp av utrustning för utveckling av mid-infraröd fototermisk mikroskopi.