"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-24

Första sjuåringarna i mål i studie av barn i Västerbotten

NYHET Den stora hälsoundersökningen Northpop bland barn i Västerbotten har nått en milstolpe. De första barnen som följts ända sedan de låg i mammas mage i projektet börjar nu fylla sju år och kallas därmed till det sista uppföljningsbesöket. Den unika studien kommer att bidra till viktiga forskningsresultat om att förebygga allergier, astma, övervikt, karies och andra hälsoproblem hos barn.

Text: Ola Nilsson

– Det är fantastiskt att få följa samma barn under så lång tid och samtidigt är det en guldgruva för forskningen. Ju äldre barnen i studien blir, desto större är möjligheterna att se hur hälsan utvecklas över tid, säger professor Magnus Domellöf, barnläkare och huvudansvarig för projektet.

I samband med barnens sjuårsdag kontaktas deltagande familjer om att boka tid för provtagning på barnforskningsmottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

Under kontrollen tas ett blodprov av studiens forskningssjuksköterskor som även gör ett pricktest som testar allergiska reaktioner i huden. Svar på pricktestet fås efter ca 15 minuter. I väntan på provsvaret från pricktestet tas ett salivprov och mätningar görs av barnets längd, vikt, blodtryck, handstyrka och arbetsminne.

Studien samlar även in saliv- och avföringsprov som tas i hemmet och mellan barnets sju- och åttaårsdag fyller deltagande föräldrar i enkäter med jämna mellanrum.

– Tack vare föräldrarnas stora engagemang får vi viktig information om olika omgivnings- och livsstilsfaktorer som tillsammans med de undersökningar som görs vid sjuårsbesöket kan användas för att förbättra barns hälsa säger professor Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i projektet och även medicinskt ansvarig barnläkare i Västerbotten för barn och ungdomar med allergiska sjukdomar.

Alla blivande barnfamiljer i Västerbotten erbjuds att delta i Northpop. I studien, som startade 2016, undersöks risk- och friskfaktorer både genom provtagning och genom att föräldrarna svarar på frågor om levnadsvanor, miljö och om barnens hälsa. Riskfaktorer som studeras är bland annat brist på D-vitamin, jod eller folsyra under graviditeten.

Projektet syftar till att ge underlag till medicinsk forskning kring hur man ska kunna förebygga sjukdomar som bland annat astma, allergier, fetma, ADHD och karies.

Northpop-studien drivs gemensamt av forskare vid Umeå universitet och Region Västerbotten. Deltagande är frivilligt och sedan starten 2016 har över 8 000 familjer gått med i Northpop och målet om 10 000 deltagande familjer förväntas uppnås våren 2025.

Läs mer om studien

 

Kontakt

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28
Christina West
Professor, överläkare
E-post
E-post