"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-25

Från tanke till handling: vägen mot klimatneutrala Umeå kartläggs

NYHET Den 19 april 2024 gick Umeå universitet och Umeå kommun samman i en workshop för att utforska de bästa sätten att samverka i frågor om den gröna omställningen för att kunna nå målet för klimatneutralitet till 2030.

På en workshop om Umeås gröna omställning stod samverkan på agendan. Ett 60-tal representanter från Umeå universitet och Umeå kommun samlades för andra gången för att fortsätta arbetet med att dela forskningsresultat, utbyta idéer och skapa kontakter för att hitta de bästa sätten att nå målen om en klimatneutral stad i linje med Agenda 2030. Den första workshopen hölls i oktober 2023 och nu den 19 april var det dags för en fortsättning på arbetet.

En dag med nya idéer och kontakter

Dagen började med ett föredrag av Erik Eklund, utvecklingsstrateg på Umeå kommun, där han presenterade statistik över Umeå koldioxidavtryck. Statistiken visade att utsläppen minskar, men inte tillräckligt snabbt. Efter hans föredrag presenterade professor Frank Dignum projektet "En hållbar utveckling av Tomtebo Strand" som en del av Umeås gröna omställning. I denna presentation visade Dignum att hållbar utveckling av nya bostadsområden inte är så lätt som man kan tro. Efter korta presentationer om plastproblematiken och vikten av kommunikation av Umeå universitet, Umeå Energi och Umeå kommun, deltog gästforskare Lena Neij från Lunds universitet digitalt för att prata om kunskapsplattformen ”Open Academy” för lokal klimatomställning.

Det handlar ju om att hantera klimatkrisen och göra det på ett så hållbart sätt som möjligt med det goda livet och samhället i fokus

Arrangörer av workshopen var Annika Egan Sjölander, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper och ledare för UTRI, Frank Dignum, prefekt för institutionen för datavetenskap och föreståndare för TAIGA, Keith Larson, föreståndare för Arktiskt centrum och Annika Myrén, utvecklingsstrateg på Umeå kommun. De hoppas alla att workshopen leder till konkreta samarbeten i form av nya forskningsprojekt, samt svar på hur universitetet och kommunen ska samverka för det gemensamma målet.

– Jag hoppas att vi kan få svar på vad det är vi behöver göra i Umeå för att nå klimatomställning. Det finns ju otroligt mycket värdefull kunskap hos forskare som vi inom kommunen knappt vet finns, eller vet hur vi ska utnyttja. Som Keith Larson pratade om behöver vi hitta samarbeten som gör att vi kan göra dessa saker tillsammans. Det är en av de största svårigheterna i sig själv, säger Annika Myrén, Umeå kommun.

Annika Egan Sjölander hoppas att dagen ska leda till nya projektidéer.

– Jag hoppas att vi kan få igång konkreta projekt genom att följa upp det vi påbörjade i oktober och mobilisera ännu mer forskningsbaserad kunskap i relation till omställning. Det handlar ju om att hantera klimatkrisen och göra det på ett så hållbart sätt som möjligt med det goda livet och samhället i fokus, säger hon.

Den gröna omställningen handlar om människor

När det kommer till de viktigaste fokusområdena för grön omställning är arrangörerna alla överens om svaret. Det handlar om människorna som lever i samhället.

– Det handlar om människan och samhället. Det är lika mycket behov av sociala innovationer som tekniska. Vi vet ju mycket om de tekniska sidorna, vad som behöver göras och så, men det svåra handlar ju om människan, den enskilda och i grupp i samhället, och hur vi ska göra för att skapa ett gott liv för alla, säger Annika Egan Sjölander.

Professor Keith Larson utvecklar att det handlar om att människor arbetar tillsammans.

– Den gröna omställningen är en del av något större som behöver hända, och det är en förändring i hur vi arbetar gemensamt för att lösa problem. Vi har många olika utmaningar inom hållbar utveckling och den gröna omställningen är en manifestation av den viljan att bygga gemenskap för att lösa problem. Det är inte ett tekniskt problem, utan ett mänskligt problem, säger Larson.

I slutändan är vi alla medborgare som vill leva i rena och hälsosamma miljöer. Vi måste sluta prata och börja agera

Nästa steg är att designa tillvägagångssätt för framtida samarbeten

Mot dagens slut öppnar föreläsare och publik upp för en avslutande diskussion om hur man ska gå vidare i denna process. Diskussionen sammanfattas i två punkter: förutom vikten av att hitta en gemensam grund för att ansöka till finansieringsutlysningar för forskningsprojekt så att det kan bedrivas mer forskning, är det minst lika viktigt att hitta en gemensam grund för hur framtida samarbeten ska utformas så att kunskap kan delas.

– I slutändan är vi alla medborgare som vill leva i rena och hälsosamma miljöer. Vi måste sluta prata och börja agera, avslutar Frank Dignum.