"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-30

Fyra miljöövervakare med rätt att dyka

NYHET Nu kan Umeå universitet stoltsera med att ha fyra anställda som har svenskt yrkesdykarcertifikat S-30. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ska makrovegetationen i Bottniska viken övervakas inom den nationella miljöövervakningen.

Text: Ingrid Söderbergh

I mars påbörjades utbildningen till forskningsdykare för Jenny Ask, Joakim Ahlgren, Robin Bergman och Martina Jeuthe, alla anställda på Umeå marina forskningscentrum, UMF, vid Umeå universitet. Sedan dess har det varit hårt arbete och många timmars övning under ytan.

– Vi har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att övervaka makrovegetationen i Bottniska viken. Det innebär exempelvis att vi kommer att undersöka hur djupt olika alger och växter finns på havsbottnarna. Djuputbredning och artsammansättning av vegetationen ger en indikation om miljötillståndet, bland annat därför att djuputbredningen påverkas av övergödning, berättar projektledare Jenny Ask, forskare och miljöanalytiker, på UMF vid Umeå universitet.

Det svenska yrkesdykarcertifikatet S-30 riktar sig till så kallade forskningsdykare, personer som behöver dyka för att fotografera, samla in prover eller på annat sätt dokumentera livet under ytan. Siffran 30 anger att de är utbildade att kunna dyka ner till 30 meters djup. Det är fullt tillräckligt för den verksamhet som nu kommer att sättas i gång vid UMF.

Läs mer om Umeå marina forskningscentrum

Läs mer om Havs- och vattenmyndigheten

Pressbilder

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Ask
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 37