"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-07-02

Fyra nya kurser inom AI för yrkesverksamma startar i höst

NYHET Under hösten kommer fyra nya kurser inom AI för yrkesverksamma inom industri och offentlig sektor att ges. – Vi vill möta intresset och de behov som finns av att lära mer om AI, även om man redan är yrkesverksam, kanske i ett område som inte hittills haft nytta av AI, säger Helena Lindgren, professor vid institutionen för datavetenskap och som leder Umeå-satsningen inom AI Competence for Sweden.

Text: Victoria Skeidsvoll

IT- och AI är nyckelkompetens inom snart sagt alla sektorer. Unga och redan yrkesverksamma kommer att använda AI-teknologi i sitt arbete och kan därför behöva lära sig hur tekniken fungerar och förstå vilka effekterna kan bli. Under fredagar i höst startar fyra kurser för de som är intresserade av ämnet.

– En introduktionskurs i AI som ger en översiktlig bild av området artificiell intelligens, och två fördjupande kurser i resonemang och beslutsfattande samt maskininlärning, säger Helena Lindgren, professor i datavetenskap.

En fjärde kurs ger inblick i ekonomiska, sociala, juridiska och kulturella konsekvenser av AI.

Från introduktion till maskininlärning

Artificiell intelligens handlar om datasystem som kan analysera omvärlden, lära sig fatta beslut och vidta åtgärder. Det finns idag i de flesta datorsystem vi använder, och är inbyggt i näthandel och marknadsföring, smarta prylar och självkörande fordon.
 – Introduktionskursen vid Umeå universitet hålls under fyra dagar och ger en bred överblick, från klassisk AI till framväxande maskininlärningsalgoritmer. Här får deltagarna kunskap om de potentiella möjligheter som finns inom ny AI-baserad teknik, Berättar Helena Lindgren.

Mer avancerad nivå

Två kurser fördjupar kunskaperna. Den ena riktar in sig på maskindrivet resonemang och beslutsfattande, den andra på maskininlärning. Båda vänder sig till personer som vill lära sig mer och redan har kunskaper i teknik, matematik, statistik och datavetenskap.
 – Kursen i maskininlärning ger de verktyg som behövs för att använda och utveckla maskininlärningsbaserade lösningar på sina egna dataproblem.

Etiska och rättsliga aspekter

Vid Umeå universitet finns också internationellt kända forskare inom ansvarsfull AI: En kurs om etiska, rättsliga, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter av AI kommer därför att ges. Den bygger på utbildningar som forskarna tidigare har gett inom EU-satsningar
– Kursen är öppen för alla som är intresserade av att lära mer om vilka effekter AI kan ge, hur AI kan användas för att forska om samhällsfenomen och om hur kunskaper om samhället kan användas för att utveckla vad vi kan kalla social AI, säger Helena Lindgren.

Världsledande forskning

Institutionen för datavetenskap har lång erfarenhet av att utbilda datavetare och har forskat inom AI sedan 1970-talet. Hösten 2020 startade den nya masterutbildningen i AI och de nya kurserna för yrkesverksamma sker i samarbete med AI Competence for Sweden, ett nationellt initiativ för att öka kompetensen kring Ai i samhället där tio universitet ingår.
 – Vår institution har växt explosionsartat under de senaste åren. Vi har idag mer än 140 medarbetare från 20 länder där några är världsledande inom autonoma system, ansvarsfull AI och dataintegritet. Det känns mycket roligt att kunna erbjuda dessa kurser och dela med oss av våra kunskaper, säger Helena Lindgren.

Mer om AI

Resonemang och beslutsfattande och maskininlärning handlar om hur man instruerar datorer och system så att de för det man vill att man ska göra, och att de gör det på rätt sätt. Till exempel att bromsa om en person rör sig framför bilen man kör, eller att varor handlas in till ett varuhus och systemen signalerar att dessa håller på att ta slut.