"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-01 Uppdaterad: 2023-02-06, 14:55

Fyra umeåforskare utsedda i fördjupat arktiskt samarbete

NYHET Femton forskare vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland har utnämnts till ”Arctic Five Chairs”. Därmed blir de nyckelpersoner i ett gemensamt arbete med att hitta lösningar på gemensamma problem som de nordliga samhällena står inför. Fyra av dessa forskare är baserade vid Umeå universitet.

Text: Jonas Lidström

The Arctic Five är en allians mellan fem lärosäten i de arktiska och subarktiska delarna av Sverige, Norge och Finland. Samarbetet består av

  • Luleå tekniska universitet
  • Universitetet i Tromsö – Norges arktiska universitet
  • Umeå universitet
  • Lapplands universitet i Rovaniemi
  • Uleåborgs universitet.

Syftet med The Arctic Five är att utveckla kunskap, utbildning och innovationer som utvecklar de nordliga regionerna och ett mer hållbart Arktis.

Tillsammans omfattar de fem universiteten 10 000 forskare och lärare och ungefär 90 000 studenter. Samarbetet påbörjades 2016 och Umeå universitet anslöt 2017.

Fördjupat samarbete mellan universitet i tre länder

Hittills har samarbetet inom Arctic Five bland annat resulterat i gemensamma kurser på master- och forskarutbildningsnivå och en arktisk sommarskola för doktorander.

Nu fördjupas lärosätessatsningen i med att femton forskare tillträder som ”Arctic Five Chairs”, ett tvåårigt uppdrag för att utforska samhällsviktiga forskningsfrågor och fördjupa samröret mellan forskare inom de olika universiteten och inom olika kunskapsområden och forskningsdiscipliner.

De femton utsedda forskarna representerar en stor ämnesmässig spännvidd, från glaciologi och folkhälsa till kompetensförsörjning och säkerhetsfrågor. Var och en av de femton förväntas bygga nya forskarsamarbeten och nätverk som i förlängningen både ska kunna ge positiva samhällseffekter och leda till större gemensamma forskningsprojekt.

Samisk hälsa, arktisk framtid, fornlämningar och arbetsmiljö

Av de femton forskningsledarna är fyra baserade vid Umeå universitet.

Malcolm Lillie, professor i arkeologi, inleder ett arbete med att undersöka tillståndet för arkeologiska fynd i de arktiska och subarktiska regionerna som ligger kvar i orört läge på fyndplatsen.

Hur påverkas fornlämningarna av klimatförändringar och andra miljöfaktorer, och vilka nya strategier och metoder kan behöva utvecklas för att bevara de arkeologiska fynden för framtiden?

Janina Priebe är första forskningsassistent i miljöhistoria. Som Arctic Five Chair vill hon undersöka hur berättelser om framtidens Arktis växer fram, hur visioner om Arktis hänger samman med den globala hållbarhetsomställningen och hur dessa idéer och föreställningar påverkar människornas förutsättningar för att skapa egna framtider.

Hans Pettersson är arbetsmiljöforskare. Som Arctic Five Chair ska han tillsammans med forskare i Norge och Finland ta fram ny kunskap och lösningar om hur vi kan förbättra hälsan bland personer som arbetar utomhus i arktisk och subarktisk miljö.

Tanken är att arbetet ska resultera i lösningar och verktyg som både kan användas i utbildning och på arbetsplatser där sådana här arbetsmiljöutmaningar förekommer.

Miguel San Sebastian är professor i folkhälsa. Hans projekt som Arctic Five Chair syftar till att bygga forskningssamarbeten mellan forskare inom samisk hälsa vid Arctic Five-universiteten i Sverige, Norge och Finland, öka samarbetet med det samiska civilsamhället och vårdgivare, samt att öka kopplingen till det internationella nätverket av forskare och utbildare inom urfolkshälsa.

"En gemensam röst i viktiga framtidsfrågor"

Dieter Müller är vicerektor vid Umeå universitet även medlem av Arctic Fives ledningsgrupp.

Han menar att det fördjupade samarbetet inom Arctic Five stärker de fem universiteten, inte minst också i relation till den europeiska forskningspolitiska arenan.

– Vid sidan av att stimulera excellent forskning syftar Arctic Five Chairs-initiativet till att bygga allianser för framtiden som dels är konkurrenskraftiga i internationella sammanhang och dels blir en gemensam röst i viktiga framtidsfrågor, säger Dieter Müller.  

Förutom de fyra utnämnda forskningsledarna kommer en rad forskare vid Umeå universitet att ingå  och verka i projekt som leds av Actic Five Chairs vid de andra fyra universiteten.

Ämnesområdena för dessa samarbeten omfattar bland annat kompetensförsörjning, säkerhetspolitik och desinformation, genusfrågor inom den akademiska världen och arktisk turism.

Fakta: Arctic Five Chairs

Uppdraget som Arctic Five Chair löper över två år med, med möjlighet till en ettårig förlängning.

Den 1 juni 2022 börjar forskarna officiellt sina uppdrag, därefter kommer de att börja etablera och leda sina ämnes- och lärosätesöverskridande grupper med kolleger från de andra universiteten inom Arctic Five och andra forskare

På webbplatsen för Arctic Five finns det mer information om de femton projekten: Arctic FIve Chairs

 

Malcolm Christopher Lillie
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Janina Priebe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 74