"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-30

Genusforskarskolans första professor

NYHET Eva Silfver är en av Genusforskarskolans hittills 64 alumner och den första av dem att blir installerad som professor. Det sker vid universitetets årshögtid. Under ceremonin, lördag 19 oktober, kommer arton professorer installeras, hedersdoktorer promoveras, vetenskapliga priser och förtjänstmedaljer att delas ut.

Eva Silfver disputerade 2007 i pedagogiskt arbete i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå universitet. I sin fortsatta akademiska verksamhet har hon förkroppsligat värdet av en genusteoretisk och tvärvetenskaplig forskarutbildning, i bästa kombination med sin egen naturvetenskapliga skolning. Eva har sin anställning vid Pedagogiska institutionen.

I sin forskning har hon bland annat inriktat sig på frågor om relationen mellan makt, kunskap och kön, i nära förbindelse med utbildningspolitiskt brännande utmaningar om vems kunskap som räknas liksom hur kön, social klass och funktionalitet förstås och görs.

I rollen som seminariegruppsledare och föreläsare har hennes kompetens kommit Genusforskarskolans nuvarande doktorander till del.

Högtidsföreläsning lördag 19 oktober, kl. 11:40

Under årshögtiden kommer Eva Silfver hålla en högtidsföreläsning: Vad kan vi lära av nörden? Om identitet, normalitet och avvikelse i skola och högre utbildning

Läs mer om årshögtiden och ladda ner hela programmet.

Kontakt:

Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37