"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-18

Gör en sen anmälan!

NYHET Det är fortfarande möjligt att göra en sen anmälan till vårens utbildningar! Vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper har flera kurser och program som håller öppet för sen anmälan. Kolla igenom vårt utbildningsutbud och gör din ansökan redan idag!

Text: Jonas Vågström

Missade du den att göra en anmälan till vårens utbildningar i tid? Ta det lugnt! Vi har öppet för sen anmälan på flera av våra kurser, något som innebär att du fortfarande har möjlighet att söka!

Exempel på kurstillfällen

Kulturanalys B, 30hp

Kulturanalys B behandlar politik, upplevelsesamhället och betydelser av olika kulturmönster. Dessutom ingår grunderna i aktuell kulturanalytisk teori samt kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder som prövas i författandet av en mindre vetenskaplig uppsats. Läs mer här!

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30hp

Under kursen studeras de litterära formernas utveckling i en historisk och litteraturteoretisk kontext. Modernitetens, modernismens och postmodernismens framväxt belyses i ett internationellt och svenskt sammanhang med beaktande av samhälleliga, konstnärliga, vetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv. Läs mer här!

Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30hp

Kursen fokuserar i sin helhet på museets publika roll. Ett särskilt fokus läggs på museets kommunikativa funktion och anspråk avseende pedagogik, program och utställningsverksamhet. Här behandlas aktuell kulturpolitik och museidebatt, i frågor om demokrati, dialog och representation. Läs mer här!

Magisteruppsats i kulturanalys, 30hp

Kursen ger en fördjupad orientering i och kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. I kursen ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av en etnografisk fältstudie och författande av ett självständigt vetenskapligt examensarbete. Läs mer här!

Magisteruppsats i litteraturvetenskap, 30hp

I kursen ingår fördjupat romanstudium, litteraturteoretisk och metodisk fördjupning samt ett examensarbete för magisterexamen. Kursen utgör termin 2 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap men ges även som fristående kurs. Läs mer här!

Masteruppsats i kulturanalys, 30hp

Kursen innebär att man under handledning skriver ett självständigt uppsatsarbete i kulturanalys om 30 hp. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och handledare. Kursen utgör ett examensarbete för en två-årig masterexamen i kulturanalys. Läs mer här!

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om vår institution och resten av vår utbildningskatalog via länkarna nedan!