"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Museologi B: Pedagogik, utställning och representation

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2023

Om kursen

Kursen fokuserar i sin helhet på museets publika roll. Ett särskilt fokus läggs på museets kommunikativa funktion och anspråk avseende pedagogik, program och utställningsverksamhet. Här behandlas aktuell kulturpolitik och museidebatt, i frågor om demokrati, dialog och representation. Kursen behandlar perspektiv på utställningen som medium för upplevelser och kunskapsförmedling – vad utmärker en utställning och hur kan den analyseras och beskrivas?

Kursen avser att öva studentens färdigheter att förstå och relatera till de teman som anges ovan. Ett viktigt kursinslag är förmågan att själv konkretisera och forma gångbara utställningskoncept, med stöd av övningar, studiebesök och branschkontakt. Kursen avslutas med en B-uppsats, utifrån fritt valt museologiskt tema.

Anmälan och behörighet

Museologi B: Pedagogik, utställning och representation, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

16 januari 2023

Slutar

4 juni 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv 30 hp eller motsvarande. Minst 22,5 hp ska vara avklarade.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 54 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15903

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Märit Simonsson