"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-02

Gör ditt exjobb utomlands med MFS-stipendium

NYHET Madeleine Lundgren tog chansen att göra en fältstudie i Moçambique under sitt sista år på masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande. Helin Bäckman Kartal skrev sin uppsats om ett informellt finanssystem som spelat stor roll för fattigdomsreducering i Sydafrika. Du som studerar sista året på ett kandidat-, magister- eller masterprogram vid Umeå universitet har också möjlighet att ansöka om stipendium för Minor Field Studies (MFS).

Text: Petra Käck

– MFS är verkligen ett privilegium och en fantastisk möjlighet. Du får erfarenheter som du tar med dig både från studien i sig och landet du är på plats i. Dessa kunskaper tar du med dig in i arbetslivet då du lär dig att hantera många olika situationer. Med en MFS visar du på drivkraften i att genomföra projekt, säger Madeleine Lundgren.

Stipendiet, som är SIDA-finansierat, ger dig möjlighet att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller ditt examensarbete.

För sin uppsats intervjuade Madeleine tio personer som jobbade frivilligt i lokala rikskommittéer med krisberedskap och krishantering när det gäller översvämningar i Moçambique. Utöver dessa personer intervjuade hon tio invånare i de olika byarna där rikskommittéerna verkar. Hon hade även möten med nationella katastrofmyndigheten och fick inblick i flera olika nivåer av krishanteringen i Moçambique.

– Resultatet kan användas för att förbättra kommande riskreducerande åtgärder som kan rädda liv och minska konsekvenser av större katastrofer, berättar Madeleine Lundgren som också är SIDA-alumn. SIDA-alumner arbetar med att inspirera och berätta om sina upplevelser på bland annat gymnasieskolor runt om i Sverige.

Helin Bäckman Kartal som spenderade två månader på MFS i Sydafrika summerar sina erfarenheter:

– Det är lätt att tänka att man lärt sig mycket om hur saker och ting funkar i andra länder, om främmande kulturer, sociala koder, samhällsstrukturer med mera, men det är inget i jämförelse med vad man tar med sig hem från att vara ute i fält och göra en fältstudie, berättar hon. 

Stipendiet för MFS är på 27 000 kr och ger dig möjligheten att åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller ditt examensarbete. Fältstudien ska pågå i minst 8 sammanhängande veckor. Du kan ansöka oavsett vilket ämnesområde du studerar inom. Ansök om MFS senast den 15 maj. 
 
För att vara behörig ska du vara registrerad vid Umeå universitet, ha goda kunskaper i engelska och önskvärt med grundläggande kunskaper i svenska, vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT). Om du är från Norden men inte svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år. Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå. För mer information gällande behörighet se vår hemsida: www.umu.se/mfs 

Under mars månad håller International Office två digitala informationstillfällen där du kan lyssna till inspirerande berättelser från tidigare MFS-stipendiater och få mer information om MFS. 
 
16 mars 12.15 -13.00 Helin Bäckman Kartal, Sydafrika 
 
25 mars 12.15 - 13.00 Madeleine Lundgren, Moçambique

För mer information om MFS kontakta

Monika Larsson
Studiesamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 87