"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-27 Uppdaterad: 2023-10-24, 08:34

Hälsostudie med barnfokus växer norrut

NYHET Från och med i höst kommer föräldrar som väntar barn även i Skellefteå att bjudas in till hälsoundersökningen Northpop. Det är en långtidsstudie med fokus på barns hälsa, där just nu 3 000 västerbottniska familjer deltar.

Text: Ola Nilsson

– Det blir ett lyft att vi nu också får med Skellefteå. Resultaten blir mer tillförlitliga ju fler som deltar och syftet med studien är att spegla hela Västerbotten, säger Magnus Domellöf, barnläkare och professor vid Umeå universitet och huvudansvarig för Northpop.

Hälsoundersökningen Northpop är en studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn för hälsa och ohälsa längre fram i livet. Studien, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten, är longitudinell, det vill säga man följer deltagarna under flera år.

Blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in att frivilligt delta i studien. Prover och hälsodata samlas in vid ordinarie hälsokontroller fram till dess att barnet är sju år. Det kompletteras med enkäter bland föräldrarna om kost- och levnadsvanor.

– På så vis skapas ett unikt material för forskning som kan öka kunskapen om såväl ärftliga som miljömässiga faktorer som tidigt bidrar till bland annat allergier, astma, fetma, karies och ADHD senare i livet, säger Christina West, barnläkare och forskningsansvarig för Northpop.

Northpop har sedan starten 2016 endast inkluderat mammor, pappor och barn i Umeå, men tanken är att få med hela Västerbotten.  

– Ytterligare en milstolpe är passerad när vi nu har kommit upp i 3 000 deltagande familjer. I och med att vi får ett större geografiskt upptagningsområde när även den norra länsdelen nu kommer med, räknar vi med att öka takten mot målet att få med 10 000 familjer från hela länet i studien, säger projektkoordinator Richard Lundberg.

För mer information se www.northpop.se.

 

Kontakt

Magnus Domellöf
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 28
Christina West
Professor, överläkare
E-post
E-post