"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-26

Handelshögskolan i Umeå ackrediteras för utbildning

NYHET Handel- och logistikprogrammet vid Umeå universitet har ackrediterats enligt en internationell standard upprättad av ELA (European Logistic Association). Det innebär ett internationellt godkännande av utbildningen och att studenterna får sina färdigheter och kvalifikationer erkända i flera europeiska länder.

Text: Eva Stoianov

– Handelshögskolan i Umeå är det enda lärosätet i Sverige som uppfyller kraven för standarden, sammanlagt har 26 program i hela Europa fått ackrediteringen. ELA-certifieringen är allmänt erkänd, vilket ökar flexibiliteten och mobiliteten hos de certifierade studenterna, berättar Elin Nilsson, lektor och f.d. programsamordnare för programmet.

Handelshögskolan har under ett par år arbetat med att logistikcertifiera studenterna tillsammans med SILF (Sveriges Inköp och Logistik Förbund). 

– Vi har kartlagt våra kurser i programmet utifrån de krav som standarden ställer och vi är väldigt stolta och glada över att ELA har beslutat att ge oss möjligheten att certifiera de studenter som går ut med examen från oss, säger Elin Nilsson.

Ackrediteringen ges till de program och lärosäten som kan garantera en kvalitet och prestation som är enhetligt med de regler och krav som definieras av standarden.

– Vi ser ackrediteringen som ett kvitto på att programmet är relevant för arbetsmarknaden. Den ger studenterna ett meritvärde och ett potentiellt försprång när de ska etablera sig på arbetsmarknaden. Certifieringen återspeglar arbetsmarknadens förväntningar på logistiker och har utvecklats tillsammans med branschen.

– Jag vill tacka våra studenter i YSCP (Young Supply Chain Professionals) som tog sig tid att kolla igenom kartläggningen och komma med synpunkter, säger Elin Nilsson.

För att få en certifiering ska studenterna har klarat sig med 60 procent eller mer på de moment som täcks in i certifieringen och ha en examen från Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. 

 

 

Fakta

SILF (Sveriges Inköp och Logistik Förbund) har idag exklusiv rätt att i Sverige logistikcertifiera ledare/chefer på två nivåer enligt den internationella standarden upprättad av ELA (European Logistic Association). ELA är ett förbund med cirka 30 nationella organisationer, som täcker nästan alla länder i central- och västeuropa. Målet är att tillhandahålla ett forum för samarbete för såväl individer som organisationer som arbetar inom logistikområdet. 

För mer information, kontakta: