"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-17

Handelshögskolans pedagogiska pris 2021

NYHET Mottagare av 2021-års pedagogiska pris är en erfaren lärare med stort engagemang för sin lärarroll och omtyckt av studenter och kollegor. Universitetslektor Catherine Lions, Enheten för företagsekonomi tilldelas Handelshögskolans pedagogiska pris 2021.

Catherine Lions, Enheten för företagsekonomi uppmärksammas för att under pågående pandemi ha vidareutvecklat sin pedagogik inom ämnet företagsekonomi, speciellt finansiering så att studenterna även online upplevt sig sedda och uppmärksammade. Studenterna lyfter särskilt Catherines passion för sin lärarroll och de fördjupande förklaringar och exemplifieringar som ges både i föreläsningar, inspelat material och när frågor besvaras.

Fantastiskt roligt att tilldelas det pedagogiska priset speciellt när nomineringen kommer från studenter och kollegor. Jag känner mig hedrad och glad.

Genom hennes pedagogik har studenterna känt sig inkluderade och inspirerade att se kopplingen mellan teori och praktik. De undervisningsaktiviteter som genomförts i digital miljö har fungerat väl både vad avser seminarier, grupparbeten och presentationer och gett studenterna det aktiva stöd de behöver för att bemästra studierna under dessa särskilda omständigheter.

Med Handelshögskolans pedagogiska pris vill vi uppmuntra lärarnas ansträngningar att förbättra och utveckla förutsättningarna för studenternas lärande, i linje med att erbjuda en högkvalitativ inlärningsmiljö som uppmuntrar analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande för våra studenter.

Cathrine:

- De senaste månaderna har varit utmanande men med imponerande gemensamma ansträngningar har vi lyckats bibehålla en högklassig undervisning. Det är trevligt att tillhöra denna stora skara av excellenta, kvalificerade och engagerade lärare! Våra studenter är värda det. Tack alla på Handelshögskolan för många inspirerande och underbara år!