"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2023-09-19, 08:41

Havsvattnet mäts varje minut

NYHET En Ferrybox har installerats på forskningsfartyget KBV 181. Kontinuerlig insamling av vattenmiljödata ska ge en bredare bild av miljötillståndet och skapa nya möjligheter för forskare. - Det här är ett viktigt komplement till våra ordinarie mätningar, säger Anna Palmbo Bergman, kemist vid Umeå marina forskningscentrum.

Text: Kristina Viklund

Vid ordinarie expeditioner för miljöövervakning tas vattenprover på olika djup, från havsytan och ända ner till botten. Genom att analysera dessa prover får man en noggrann bild av hur miljöstatusen är för havsområdet. Men den avancerade mätningen är kostsam, både i tid och pengar, och den görs därför bara på ett fåtal platser vid varje expedition.

Kontinuerlig provtagning

Som komplement har därför en Ferrybox installerats på forskningsfartyget KBV 181. Ferryboxen är ett automatiskt system för mätning av ytvatten, vilket innebär att den samlar in data även under färden mellan provtagningsstationer, samt under Kustbevakningens ordinarie patrulleringar. Sensorer mäter temperatur, salthalt, klorofyll, turbiditet, pH och koldioxidtryck i det flödande havsvattnet.

”Det är ett kostnadseffektivt sätt att få in mer information om havsmiljön. Vi får data från ett större geografiskt område än de stationer vi vanligtvis besöker i Bottniska viken”, säger Anna Palmbo Bergman, kemist vid Umeå marina forskningscentrum, som arbetar med nationell och regional miljöövervakning av vattenmassan i Bottniska viken.

Möjligheter för forskare

En gång i minuten sammanställs Ferryboxens data med fartygets egna mätningar av vindhastighet, temperatur, luftfuktighet och fotosyntetiskt ljus. De sammanslagna filerna skickas sedan till SMHI:s databas.
De kontinuerliga mätningarna innebär stora möjligheter för forskare. Under en pågående expedition kan vattenprover för andra typer av analyser samlas in parallellt, vilket innebär att forskare effektivt kan genomföra egna undersökningar med stor geografisk täckning.

Nästan helt automatisk

Det låter ju fantastiskt att allt går per automatik, men det finns förstås en del utmaningar och behov av handpåläggning.

”När allt fungerar som det ska behöver vi inte göra mer än kolla utrustningen, rengöra vissa delar och fylla på med reagenser och liknande. Men under vintern kan till exempel is ställa till med rejäla bekymmer, även om intaget för vatten sitter fem meter under vattenlinjen.”

Ferryboxen ombord på forskningsfartyget KBV 181 har finansierats av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

 

 

Frågor om fartyget och kommande expeditioner: