"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-26

Historieprofessor Lotta Vikström utsedd till Wallenberg Scholar

NYHET Wallenbergstiftelserna tillkännagav 25 mars namnen på 22 nya Wallenberg Scholars. Lotta Vikström, professor i historia vid Umeå universitet, är en av dem. Hon får ett anslag på totalt 18 miljoner kronor över fem år som hon fritt kan investera i sin forskning.

Text: Per Melander

Våra resultat har väckt stort intresse i Sverige och internationellt och hos en nyfiken allmänhet

Lotta Vikström är professor i historia med med social- och historiedemografisk inriktning. Inom sitt ERC Consolidator Grant-projekt (2016-21) leder hon en tvärvetenskaplig forskargrupp som undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu. Hennes undersökningar baserar sig ofta på kyrkböcker som Demografiska Databasen (DDB) har digitaliserat.

Hon beskriver hur det känns fantastiskt och nästan lite overkligt att få den här uppmärksamheten och tillgång till de forskningsmedel som ingår i utmärkelsen.

– Anslagets omfattning är unik och utmärkelsen 'Wallenberg Scholars' ytterst hedrande. Det innebär två, av flera positiva saker. För det första ger det mig och mina forskarkamrater trygghet och arbetsro att vidareutveckla den funktionshinderforskning vi ägnat mycket möda åt under de senaste åren.

– Våra resultat har väckt stort intresse i Sverige och internationellt och hos en nyfiken allmänhet, ett intresse som vi kan bemöta än bättre med Wallenberg-anslagets resurser i ryggen, säger Lotta Vikström.

– För det andra, det är positivt att ett funktionshinderprojekt når framgång i dessa finansieringssammanhang. Det kan öka intresset för frågor och forskning om funktionsnedsättningar. Det behövs för att åstadkomma ett socialt hållbart samhälle.

Bidra med ny kunskap

Lotta Vikström berättar vidare att det är mycket som är angeläget och viktigt med den forskning som hon och hennes kollegor bedriver.

– Främst vill min forskning synliggöra en ofta förbisedd grupp inom såväl forskningen som samhället. Trots att ungefär 1,5 miljoner personer lever med funktionsnedsättningar i Sverige idag (och mellan 65-80 miljoner i EU-länderna), saknas vetenskaplig kunskap om hur funktionsnedsättningar påverkar människors levnadsvillkor och åldrande, familjemedlemmar och samhället.

– Målet med mitt projekt är att bidra med ny kunskap genom att klargöra riskfaktorer till nedsättningar och vilka långsiktiga följder de får för individer och samhälle ur ett långt historiskt perspektiv fram till idag. Genom att klargöra detta kan projektet dessutom genomföra prognoser om funktionsnedsättningar i Sveriges framtida befolkning.

Wallenberg Scholar-programmet riktar sig till seniora forskare i Sverige. Finansieringen ska göra det möjligt för dem att koncentrera sig på sin forskning utan att drabbas av brist på finansiering. Pengarna kan användas fritt för forskning utan särskilda krav. Efter fem år utvärderas alla Wallenbergs Schoolars och de bästa kan få förlängning av bidraget i ytterligare fem år.

Läs mer om Lotta Vikströms forskning på KAW

Läs mer om nyheten på umu.se