"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-17

Historiestudenter på studiebesök i Tyskland

NYHET Under fyra dagar i november besökte en grupp historiestudenter Leipzig och Nürnberg tillsammans med sina lärare. Syftet med resan var att ge studenterna en mer fysisk upplevelse av Tysklands historia och öppna upp för samtal om det förflutna.

Text: Sandra Olsson

Min erfarenhet är att resor av det här slaget ger en kvalitet som är nästan omöjlig att uppnå på annat sätt i undervisningen.

Under fyra dagar i november besökte en grupp om nio studenter inom historia på avancerad nivå Leipzig och Nürnberg i Tyskland. Studieresan var en del av kursmomentet Perspektiv på Tysklands historia. På plats studerade gruppen miljöer, muséer och monument med anknytning till kursens innehåll med inslag från medeltiden till DDRs upplösning.

Mycket av diskussionerna rörde sig kring den tyska historiens avgörande skeden och hur tyskarna har hanterat sitt inte helt okomplicerade förflutna. Studenten Isak Törnqvist var med på resan och hade två favoriter bland besöken.

– Jag tyckte att något av det mest intressanta var att det groteskt stora Völkerschlachtdenkmal i Leipzig och den ”sprängda kyrkan”, universitetskyrkan som återuppbyggts men sprängdes av DDR-regimen, säger Isak.

Påtaglig fysisk upplevelse

Resan leddes av professor Martin Hårdstedt och universitetslektor Jacob Stridsman som även har delat på undervisningen på kursen. Gruppen som deltog var för första gången en mix av både campusstudenter och nätstudenter inom magister- och masterkurserna som på detta sätt fick träffas och utbyta tankar.

Målet med resan var att skapa en påtaglig fysisk upplevelse och öppna upp för djupa och intensiva samtal om det förflutna som är svårt att skapa förutsättningar för på campus eller nätet.
 
– Det är fantastiskt givande att uppleva på plats tillsammans med sina studiekamrater och lärare, säger Isak.

I planerna finns fler studieresor kopplade till undervisningen om det går att få fram ekonomiska resurser. Värdet av resorna är stort menar Martin Hårdstedt.

– Min erfarenhet är att resor av det här slaget ger en kvalitet som är nästan omöjlig att uppnå på annat sätt i undervisningen. Som lärare är man verkligt tillgänglig och med utgångspunkt från till exempel ett besök på Zeppelin fältet, där nazisterna höll några av sina mest kända manifestationer under 1930-talet, kan man komma verkligt långt i förståelsen av det förflutna och hur vi ska se på det förflutna. Studieresor kan inte överskattas, säger Martin med tjugoårig erfarenhet av studieresor tillsammans med studenter.

Läs mer om våra kurser och program i historia