"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-02

Hjärt- och lungpengar till forskningsledare vid UCMR

NYHET Nio projekt vid Umeå universitet beviljas totalt cirka elva miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden. En av forskarna som får pengar är UCMR PI Anne-Marie Fors Connolly vars projekt kartlägger risken för akuta hjärt-kärlkomplikationer och svår sjukdom efter virusinfektion och att jämföra den med risken efter vaccination mot covid-19 och influensa.

Text: Ingrid Söderbergh

– Den här forskningen är möjlig tack vare gåvor från svenska folket till Hjärt-Lungfonden. Mitt hopp är att min forskning ska leda till att läkare på vårdcentralen eller akuten får hjälp att hitta de mest sårbara individerna som skulle riskera en svår sjukdom eller komplikation om de blev infekterade med de virus jag studerar (influensa, SARS-CoV-2 och sorkfeberviruset), säger Anne-Marie Fors Connolly, läkare och docent i mikrobiologi vid Umeå universitet.

UCMR PI Clas Ahlm får också ett anslag till ett projekt som handlar om vad som medierar progressionen från mild till allcvarlig COVID-19.

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Trots framgångsrik forskning som bidragit till att färre dör av hjärt-kärlsjukdom idag är det fortfarande Sveriges vanligaste dödsorsak. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom. 

Om anslagen 

Anne-Marie Fors Connolly får 2 685 000 kr till projektet Acute cardiovascular events following viral infections - A cohort to clinic study.

Clas Ahlm får 800 000 kr till projektet Pathogenesis of COVID-19 – what mediates progress from mild to severe disease?

Läs om alla nio projekt

För mer information, kontakta gärna:

Anne-Marie Connolly Fors
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Clas Ahlm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 23 09