"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-30

Hon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2024

NYHET Umeå kommuns vetenskapliga pris 2024 har tilldelats Louise Skoog, universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, för hennes insatser inom forskningen om politiska konflikter och kommunalpolitik. Priset kommer att delas ut under Årshögtiden den 19 oktober, då Umeå Universitet firar akademisk årshögtid och framstående prestationer.

Det känns otroligt hedrande att motta det här priset och att min forskning uppmärksammas. Särskilt som jag forskar på just kommuner och hoppas att mitt arbete bidrar till att stärka den lokala demokratin.

— Det känns otroligt hedrande att motta det här priset och att min forskning uppmärksammas. Särskilt som jag forskar på just kommuner och hoppas att mitt arbete bidrar till att stärka den lokala demokratin. Vi är också i en tid då forskningens nytta oftare ifrågasätts, vilket gör sådana här utmärkelser än viktiga eftersom det bidrar till att förmedla forskningens betydelse till en bredare publik, säger Louise.

Vilken betydelse har Umeå Kommuns vetenskapliga pris för att erkänna och främja forskning?

— Umeå kommuns vetenskapliga pris är mycket värdefullt och viktigt av flera anledningar. Det är ett pris som tilldelas forskare tidigt i karriären, som är en tuff period i karriären. Att ens forskning uppmärksammas betyder då särskilt mycket, det blir en viktig bekräftelse på att ens arbete uppskattas och har betydelse.

Vilka specifika forskningsprojekt har du varit involverad i?

— Jag leder nu forskningsprojektet ”lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige” som handlar om de politiska beslutsfattarnas prioriteringar och överväganden – såväl ideologiska som ekonomiska – om var offentlig service, välfärd och infrastruktur ska finnas samt hur resurser ska prioriteras mellan geografiska områden. Tidigare har jag arbetat med projektet ”Konkurrensdemokrati i svenska kommuner – hur lokala politiska konflikter formas av parlamentarism och marknadisering”

Har din forskning påverkat den politiska diskursen och praktiken inom kommunalpolitiken?

— Den kommunala politiken beskrivs ofta som mindre konfliktfylld än politiken på nationell nivå. Men i min forskning har jag gett bidrag till insikten att kommunpolitiken präglas av politiska och ideologiska spänningar. Det hoppas jag har ökat medvetenheten hos de politiker och tjänstepersoner jag mött om konflikters viktiga roll i demokratin och om vikten av att behandla politiska motståndare med respekt, även när man ideologiskt står långt ifrån varandra. Detta är viktiga fundament för att bygga ett hållbart demokratiskt system.

Hur har din forskning främjat samverkan och spridning av forskningsresultat till samhället?

— Under alla mina år inom akademin så har jag arbetat aktivt för att sprida forskningsresultat och främja att forskning kommer till nytta för det omgivande samhället. Min forskning hade aldrig kunnat vara möjlig om inte de politiker och tjänstepersoner som jag studerar hade delat med sig av sina erfarenheter. På samma sätt ser jag det som mitt uppdrag att ge tillbaka till den praktik jag studerar, att bidra till såväl nya insikter som lärdomar om det.

Motivering

"Louise Skoog får priset för sitt framgångsrika sätt att bedriva forskning om politiska konflikter inom kommunpolitik, prioriteringar av offentliga resurser och spänningar mellan stad och land. Forskningen bidrar till tre aktuella områden: geografisk polarisering vid beslut om lokalisering av tjänster och infrastruktur, ideologiska konflikter i kommunpolitiken, samt ”marknadiseringen” av kommunala uppdrag som då konkurrensutsättningar från privata utförare har även ett stort engagemang för samverkan och tillgängliggör sina forskningsresultat till omgivande samhället på ett föredömligt sätt."