"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-17

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2020

NYHET Linn Eckeskog, universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2020 på 30 000 kr.

Motivering: Linn Eckeskog får priset för sitt pedagogiska engagemang, men särskilt för att hon utvecklar och professionaliserar samverkan mellan medie- och kommunikationsbranschen och studenter inom fältets programutbildningar. Hon är en skicklig nätverkare, god pedagog och har visat stor förmåga att integrera utbildningsinslag med externa företag och intressenter.

Linn Eckeskog är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, och är en av två programansvariga för kandidatprogrammen i medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Eckeskog är också återkommande involverad i undervisning på lärarutbildningar i professionell föräldrakommunikation, vilket också var ämnet för hennes avhandling från 2019 som nu i omarbetad form ska bli kurslitteratur.

Linn Eckeskog har genom sitt ledarskap för de båda kandidatprogrammen i medie- och kommunikationsvetenskap arbetat mycket med professionstänkande och samverkan. Hon är en skicklig nätverkare, vilket snabbt resulterat i väl upparbetade branschkontakter med studenternas potentiella arbetsgivare.

Detta har fått genomslag i utbildningarnas praktikinslag som under Eckeskog fått en omedelbar och tydlig kvalitetsförstärkning. Hennes kreativitet och initiativförmåga är även synligt i den mycket välbesökta MKV-dagen, en branschdag för studenter, med medverkande gästföreläsare som är allt från relativt nyexaminerade alumner till mångåriga veteraner i PR-branschen.

Läs mer om tidigare pedagogiska pristagare vid humanistiska fakulteten