"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-18

Hur används vetenskaplig kunskap i beslut om miljöfrågor?

NYHET Systematisk utvärdering av vetenskaplig litteratur möter svårigheter att komma till användning i policybeslut visar en ny studie av Matilda Miljand och Katarina Eckerberg

Det finns stor tilltro till att systematisk utvärdering av vetenskaplig kunskap kan bidra till bättre beslut. En nyligen publicerad studie av hur sex omfattande systematiska utvärderingar av vetenskaplig litteratur om olika miljöfrågor i Mistraprogrammet EviEM använts i policyprocesser och -beslut visar dock på betydande svårigheter. Studien diskuterar hur vetenskaplig kunskap kan bidra både direkt och mer indirekt, och vilka förutsättningar som påverkar dess användning.

Medan den systematiska metoden i sig bidrog till en bred belysning av kunskapsläget, visade den sig samtidigt leda till ett alltför specifikt fokus på en relativt smal miljöfråga för att hjälpa beslutsfattare att se olika perspektiv. De systematiska utvärderingarna gav en generell bild som inte enkelt kunde omsättas till de konkreta förutsättningarna. Behovet av snabba beslut gör också att det i praktiken är svårt att invänta en systematisk utvärdering av litteraturen. 

Studien är författad av Matilda Miljand och Katarina Eckerberg och publicerad i tidskriften Evaluation. Den finns att ladda ned här