"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-22

Hur är läget Niklas Arnberg?

NYHET Vad har vi lärt oss av covid-19-pandemin? Hur ökar vi beredskapen inför nästa pandemi? Hur får vi ut viktig information före och under en pandemi? Niklas Arnberg UCMR PI och professor i virologi vid Umeå universitet, är snart på väg till Almedalveckan i Visby på Gotland för att moderera diskussioner anordnade av Pandemifonden.

Text: Ingrid Söderbergh

Jag och Emma Frans, välkänd vetenskapskommunikatör i Sverige,  fungerar tillsammans som moderatorer

Under en sommarvecka samlas aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, liksom politiska företrädare och media, för att avhandla och diskutera viktiga samhällsfrågor i Visbys trånga gränder. Niklas Arnberg anordnar tillsammans med Pandemifonden egna event under fredag förmiddag 30 juni.

Hur känns det?

– Det känns roligt och inspirerande! Teamet bakom Virus- och Pandemifonden har jobbat med rapporten i flera månader, så det blir spännande att få publicera och diskutera den med relevanta aktörer.

– Jag hoppas att rapporten och slutsatserna som vi drar kommer till användning, så att vi stärker beredskapen mot pandemier och att vi forskare kan bli bättre på att tillhandahålla ny kunskap och nya verktyg som hjälper sjukvården att upptäcka, förstå, behandla och förhindra virusorsakade sjukdomar och alla följdsjukdomar.

Vad är Pandemifonden och vilken roll har du där?

– Pandemifonden är en verksamhet i den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Virologi. Sällskapet har cirka 300 forskande medlemmar. Jag har nyss tillträtt som generalsekreterare på deltid, och min uppgift är att utveckla verksamheten, som även går ut på att dela kunskap om virusorsakade sjukdomar och följdsjukdomar, som bidrar till kunskapsbaserat beslutsfattande inom området.

Vad ska du prata om?

– Jag och Emma Frans, välkänd vetenskapskommunikatör i Sverige,  fungerar tillsammans som moderatorer, där vi diskuterar med paneldeltagarna om en mängd frågor som med fokus på samhällets erfarenheter från pandemin och vad vi lärt oss av detta, men också hur vi forskare kan bli ännu bättre på att hjälpa myndigheter, sjukvård och övriga sektorer i samhället.

Varför delta på Almedalsveckan?

– Det är en utmärkt plats att dela kunskap och nätverka. Almedalen är en samlingsplats för aktörer från alla de sektorer berörs av virusorsakade sjukdomar och pandemier: Sjukvård, industri, forskare, kultur, idrott, skola och inte minst politiker som ansvarar för att saker och ting fungerar så bra som möjligt i en pandemi, men även mellan pandemier då man har tillfälle att arbeta proaktivt.

Vad mer ska du uppleva av Gotland?

– Hinner tyvärr inte turista så mycket. Jag är på plats från tisdag till fredag, och förutom vårt eget event så kommer jag att sitta med i olika panel- och rundabordsamtal, med fokus på användning av vacciner mot virusorsakade sjukdomar.

För mer information, kontakta gärna:

Niklas Arnberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 84 40