"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-21 Uppdaterad: 2023-06-22, 08:58

Här medverkar Umeå universitet på Almedalen 2023

NYHET Den 27 juni till 1 juli infaller årets upplaga av Almedalsveckan i Visby på Gotland. Här är de punkter där Umeå universitet medverkar, eller är medarrangör.

Text: Evelina Åberg

Under en sommarvecka samlas aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, liksom politiska företrädare och media, för att avhandla och diskutera viktiga samhällsfrågor i Visbys trånga gränder.

Umeå universitet medverkar i, eller arrangerar, en rad punkter under veckans gång. I länkarna till respektive arrangemang finns eventuella webbsändningslänkar.

Onsdag 28 juni

Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

Tid: 13:00–14:30

Plats: Fartyget R/V Svea, inre hamnen

Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder delade meningar. Var finns egentligen motsättningarna? Och hur skulle den svenska skogen påverkas om EU fick bestämma?

Från Umeå universitet medverkar Camilla Sandström, professor i statsvetenskap.

Mer information finns här.

Hur attraherar vi 100 000 invånare till norra Sverige?

Tid: 13:00–14:30

Plats: Novgorodgränd 1

Arrangör: Region Västerbotten

Vad krävs för att skapa den omfattande inflyttning som efterfrågas till norra Sverige? Hur skapar vi en inflyttningsmagnet för 100 000 invånare? Europas blickar riktas förväntansfullt mot den gröna samhällsomvandlingen i norr.

Från Umeå universitet medverkar rektor Hans Adolfsson.

Mer information finns här.

Ny modell för samhällsbygge i norra Sverige

Tid: 14:00–16:00

Plats: Fiskargränd 5, Norra Scen – Arena för grön omställning

Arrangör: Region Norrbotten

Norra Sverige står inför stora utmaningar då den gröna omställningen beräknas generera 100 000 nya invånare. Nya bostäder ska byggas, infrastruktur ska rustas upp och samhällsservicen byggas ut. Hur ska kommuner som behöver bygga mycket och snabbt klara samhällsomvandlingen?

Från Umeå universitet medverkar Rikard Eriksson, professor i kulturgeografi.

Mer information finns här.

Förstärk grundlagsskyddet för den akademiska friheten – innan det är för sent

Tid: 09:30–10:30

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B22

Arrangör: Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Den akademiska friheten är svag och utmanas ständigt. Idag är forskningen grundlagsskyddad, inte den högre utbildningen. Den högre utbildningen behöver därför skyddas ordentligt i grundlag. En grundlag är svårare att ändra och är ett starkare skydd mot skadliga eller potentiellt farliga ändringar

Från Umeå universitet medverkar rektor Hans Adolfsson, som är ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Mer information finns här.

Torsdag 29 juni

Hur ska Sverige hänga med i den snabba globala utvecklingen inom precisionsmedicin?

Tid: 14:30–15:30

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B24

Arrangör: Uppsala universitet, SciLifeLab, Genomic Medicine Sweden

Sverige har en hög ambition att vara världsledande inom life science och precisionsmedicin/-hälsa. Hur skapar vi ett globalt konkurrenskraftigt Sverige som säkerställer att nya teknologier, datadriven diagnostik, individanpassad behandling och prevention kommer patienter och samhället till nytta?

Från Umeå universitet medverkar Beatrice Melin, professor och överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper.

Mer information finns här.

Fredag 30 juni

Att leda för likvärdighet och kvalitet

Tid: 09:00–10:15

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B51

Arrangör: Mittuniversitetet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet

Rektor har ett komplext uppdrag och en nyckelroll i svensk förskola och skola där forskningen är samstämmig om att rektors ledarskap är avgörande. Vad är det för kunskaper rektor behöver för att leda en förskola och skola i tiden? Hur leder rektor för likvärdighet och kvalitet?

Från Umeå universitet medverkar Björn Ahlström, universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, i egenskap av moderator.

Mer information finns här.

Näringsliv och samhälle – vad har vi lärt oss av pandemin?

Tid: 09:00–09:50

Plats: Hamnplan 5, nedre plan, uteplatsen mot Cramérgatan

Arrangör: Virus- och pandemifonden

Hur kan vi skydda samhället mot virus utan att stänga ned? Vilka är de viktigaste lärdomarna från näringsliv och samhälle som vi måste ta tillvara på i beredskapen framåt?

Från Umeå universitet medverkar Niklas Arnberg, virusforskare tillika generalsekreterare för Virus- och pandemifonden.

Mer information finns här.

Hotet är inte över – hur höjer vi beredskapen inför nästa pandemi?

Tid: 10:00–10:50

Plats: Hamnplan 5, nedre plan, uteplatsen mot Cramérgatan

Arrangör: Virus- och pandemifonden

Coronapandemin drabbade samhället på alla plan. Nu är tiden för att bygga upp ett skydd mot nästa viruspandemi. Vart börjar vi? Nästa viruspandemi går att bromsa eller till och med stoppa – om vi vill. Men hur?

Från Umeå universitet medverkar Niklas Arnberg, virusforskare tillika generalsekreterare för Virus- och pandemifonden.

Mer information finns här.

Att leda för demokrati och inflytande

Tid: 10:45–12:00

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B51

Arrangör: Mittuniversitetet i samverkan med Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet

Rektor har ett komplext uppdrag och en nyckelroll i svensk förskola och skola där forskningen är samstämmig om att rektors ledarskap är avgörande. Vad är det för kunskaper rektor behöver för att leda en förskola och skola i tiden? Hur leder rektor för demokrati och inflytande?

Från Umeå universitet medverkar Björn Ahlström, universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, i egenskap av moderator.

Mer information finns här.

Forskning, fakta eller fake news – hur når vi ut med livsviktig kunskap inför och under en pandemi?

Tid: 11:00–11:50

Plats: Hamnplan 5, nedre plan, uteplatsen mot Cramérgatan

Arrangör: Virus- och pandemifonden

Under pandemin sattes samhällets kunskap om virus på sin spets. Hur stärker vi forskningen inför och under en pandemi? Och hur säkrar vi till att rätt kunskap når ut i samhället?

Från Umeå universitet medverkar Niklas Arnberg, virusforskare tillika generalsekreterare för Virus- och pandemifonden.

Mer information finns här.

ULF: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

Tid: 13:00–14:00

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B24

Arrangör: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning. Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen bidra till professionsprogrammet för lärare.

Umeå universitet är medarrangör till programpunkten.

Mer information finns här.

Professionsprogrammet och rektors professionella lärande

Tid: 13:00–14:30

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B51

Arrangör: Mittuniversitetet i samverkan med Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstad universitet, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet

Rektor har ett komplext uppdrag och en nyckelroll i svensk förskola och skola där forskningen är samstämmig om att rektors ledarskap är avgörande. Vad är det för kunskaper rektor behöver för att leda en förskola och skola i tiden?

Umeå universitet är medarrangör till programpunkten.

Mer information finns här.

Teknologins roll i våld i nära relationer. Har du koll på din mobil?

Tid: 16:00–17:00

Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré Cramérgatan 3, B24

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Att kontrollera en partner har blivit enkelt med hjälp av sociala medier. Våldsutsatta vittnar om hur de övervakas på ett nytt sätt med avancerade teknologiska lösningar. Men tekniken kan också hjälpa våldsutsatta. Forskare tittar nu på fenomenet tech-violence.

Från Umeå universitet medverkar Charlott Nyman, lektor vid Sociologiska institutionen, och Ann-Sofie Henrikson, lektor i juridik.

Mer information finns här.