"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-28

Hur mår du som student? Delta i vår hälsoundersökning!

NYHET Du som läser termin 1 på ett program på grundnivå kommer att få en hälsoenkät via mejl den 5 april. Den är en del i ett internationellt WHO-projekt som universitetet deltar i.

Text: Annica Höglund

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående.

För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig rätt stöd när du behöver, så deltar vi i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Hur du kan bidra

Som ett första steg behöver vi få veta hur våra studenter faktiskt mår och om måendet förändras under studietiden. Därför hoppas vi att du som läser termin 1 på ett program på grundnivå vill fylla i hälsoenkäten som kommer att skickas till dig som en länk i ett mejl den 5 april. Avsändare av mejlet kommer att vara “Swedish WHO-WMH-ICS survey”.

Preliminärt den 30 mars kommer du också att få ett mejl med mer information om projektet och hälsoundersökningen.

Enkäten innehåller frågor om din fysiska och psykiska hälsa och tar en stund att besvara. Oavsett hur du mår när du får enkäten så är dina svar väldigt värdefulla för att vi ska kunna ta fram fler bra stödformer för våra studenter.

Om projektet

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet ”World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)”. Förutom Umeå universitet så deltar flera universitet i Sverige tillsammans med ett 20-tal länder runt om i världen. Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter.

Vill du veta mer eller har frågor?

Läs mer om projektet på www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/who-projekt-om-psykisk-halsa.