"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-08

Hybrid undervisningsverksamhet

NYHET Det finns ett stort intresse från lärare och skolledare att utveckla distansundervisningen för att öka engagemang, motivation och social närvaro i klassrummet. I ett pilotprojekt ska Fanny Pettersson tillsammans med J. Ola Lindberg och Jörgen From undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns med hybridlärande och immersive technologies för olika pedagogiska scenarion.

Hybrid Learning

Pilotprojektet "Immersive Technologies for Hybrid Learning - expanding the scope of remote teaching in pandemic times" har nyligenen tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Under två år kommer Fanny Pettersson tillsammans med J. Ola Lindberg och Jörgen From undersöka pedagogiska implikationer av användning av teknologier som utökar möjligheten för lärare och elev(er) att delta i gemensamma virtuella rum och som inte begränsar dem till ett klassrum eller till en videomötestjänst under hela lektionstiden, en så kallad hybrid verksamhet.

De ska bland annat undersöka hur immersive technologies (virtuell verklighet, förstärkt verklighet, mixad verklighet) kan stödja känslor av närvaro och hjälpa barn att interagera virtuellt med klasskamrater och lärare trots långa avstånd. Projektet ska även ge kunskap att möta vuxna och barn som av olika anledningar måste stanna hemma på grund av pandemi, långtidsfrånvaro (t ex sjukdom eller ”hemmasittare”) eller av andra skäl inte kan delta.

Fanny Pettersson är projektledare och svarar på frågorna:

Hur ska insamlingen av material gå till?

Projektet är planerat att genomföras i fyra workshops tillsammans med lärare och elever.

Varför är det viktigt att forska i detta ämne?

Det finns ett stort intresse från lärare och skolledare att utveckla distansundervisningen för att öka engagemang, motivation och social närvaro i klassrummet. För att i en framtid kunna söka och erhålla medel för större studier/projekt behövs preliminära resultat som indikerar vilka möjligheter och utmaningar som finns med hybridlärande och immersive technologies för olika pedagogiska scenarion.

Vad förväntar ni er att få se för resultat?

I projektet är förhoppningen att lära mer om genomförandet av hybrida lektioner, för motivation, engagemang, lärande hos eleverna, i några olika skolämnen och gruppstorlekar.

Vad tror du kommer att bli den största utmaningen?

Det råder fortfarande en pandemi som kan skapa utmaningar för genomförandet. Mindre utmaningar finns även i möjligheten att bedriva försöksverksamheten i skolor i regionen, även om det idag finns flera skolor som har uttryckt intresse.