"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-06

Icelab och medicinska fakulteten lanserar AI Hackathon Pitch

NYHET Att omvandla hypen runt artificiell intelligens och precisionsmedicin till faktiska framsteg kräver samarbete mellan forskare inom Life science och inom AI och maskininlärning. Därför anordnas ett AI Hackaton pitchevent vid Umeå universitetet 12 oktober.

Text: Gabrielle Beans

AI Hackathon är bara början, eftersom utvalda tvärvetenskapliga grupper som bildas vid pitch-eventet bjuds in att utveckla sina idéer till genomförbara projektplaner 

Medicinska fakulteten och Integrated Science Lab, IceLab, anordnar eventet tillsammans.

– Kliniska forskare är i stort behov av skickliga samarbetspartners som kan applicera avancerade AI-metoder på stora mängder tillgängliga medicinska data för effektiva behandlingsmetoder. Genom arrangemanget av AI Hackathon tillsammans med IceLab hoppas vi kunna skapa sådana partnerskap, säger Jenny Persson, professor vid Institutionen för molekylärbiologi och ordförande i Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system, MAI.

– AI Hackathon pitch-eventet skapar möjligheter för intresserade forskare inom livsvetenskaperna med högkvalitativa data och tydliga frågeställningar att korsa traditionella akademiska gränser och hitta forskare inom AI och maskininlärning som har kompletterande expertis för att utveckla innovativ forskning, säger Martin Rosvall, professor vid Institutionen för fysik och föreståndare för IceLab.

Öppnar nya möjligheter 

För forskare inom AI och maskininlärning som deltar vid eventet öppnas nya möjligheter genom tillgång till ny, spännande data och viktiga forskningsfrågor med avgörande påverkan på människors liv.

De forskare som vill kan presentera öppna problemställningar under fem minuter rörande data och behov eller erbjuda expertis och metodkompetens. En session kommer innehålla pitchar från life science-forskare som presenterar data och frågeställningar som fortfarande saknar metodexpertis för att besvaras. Den andra sessionen av pitchar består av forskare inom AI och maskininlärning som med expertis och nya metoder som kan ta sig an aktuella dataintensiva forskningsfrågor. På konferensplattformen kommer separata breakout-rooms att möjliggöra interaktioner mellan forskare som presenterar pitchar och övriga deltagare.

Vikten av tvärvetenskap inom AI

Melanie Mitchell, Davis Professor of Complexity vid Santa Fe-insitutet,  avslutar eventet med en inspirerande keynote-föreläsning om vikten av AI inom tvärvetenskaplig forskning under rubriken Why AI needs a science of intelligence. Hon är också Professor of Computer Science vid Portland State University och har skrivit den hyllade boken Artificial Intelligence: A Guide For Thinking Humans 

– Vårt AI Hackathon är bara början, eftersom utvalda tvärvetenskapliga grupper som bildas vid pitch-eventet bjuds in att utveckla sina idéer till genomförbara projektplaner vid en retreat den 27-29 november på Granö Beckasin i Vindeln. De utvalda får möjlighet att ta en paus från den vanliga verksamheten och delta i en guidad och distraktionsfri miljö med sitt nybildade team för att utveckla nya idéer. Efter besöket på Granö kommer man ha nya samarbetspartners och en ny inriktning på forskningen, säger Gabrielle Beans, förste forskningsingenjör och koordinator vid IceLab.

Det bästa sättet att utveckla din forskning är att anmäla dig för en pitch. Du kan också delta bara som åhörare. Kontakta Gabrielle Beans för att boka upp en av de kvarvarande platserna.

Mer information om AI Hackathon Pitch:

Tid: 12 oktober klockan 14:00-16:00

Plats och registrering: https://www.trippus.net/ai-hackathon

Program

14:00 Inledning

Martin Rosvall - IceLab

Jenny Persson,  ordförande i MAI

14:10 Life science-pitchar

14:35 Diskussioner

14:50 AI-pitchar

14:15 Diskussioner

15:30-16:00 Keynote-föreläsning

Melanie Mitchell: Why AI Needs a Science of Intelligence

Mer läsning:

Läs mer om MAI

Läs mer om Icelab

För mer information, kontakta gärna:

Gabrielle Beans Picón
Staff scientist
E-post
E-post