"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-25

Idéhistoriker invalda i kommitté för teknik- och vetenskapshistoria

NYHET Idéhistorikerna Jenny Eklöf, Kjell Jonsson och Christer Nordlund, samtliga vid Umeå universitet, har valts in i Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria består av sjutton ledamöter från landets universitet och andra institutioner med verksamhet inom området, såsom Tekniska museet, Centrum för vetenskapshistoria och Centrum för näringslivshistoria.

Bland ledamöterna finns nu efter nyval tre idéhistoriker från Umeå universitet: Jenny Eklöf, Kjell Jonsson och Christer Nordlund. Christer Nordlund ingår därtill i kommitténs presidium som vice ordförande.

Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) arbetar för att främja teknik- och vetenskapshistorisk forskning i Sverige (inklusive internationella kontakter) samt att sprida kunskap om denna forskning.

SNTV är i likhet med andra vetenskapliga nationalkommittéer organisatoriskt knuten till Vetenskapsakademien. Kommittén tillhör dessutom International Council for Science (ICSU) där den ingår i International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS) och dess underavdelning Division of History of Science and Technology (DHST)

Den sistnämnda organisationen anordnar vart fjärde år världskongresser i teknik- och vetenskapshistoria.