"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-09-02

Idrottshögskolan utökar fystränarrollen

NYHET Idrottshögskolan fortsätter satsningen på att stötta elitidrottande studenter vid Umeå universitet att utvecklas i sitt idrottande, i höst finns två fystränare till studenternas förfogande.

Text: Anna-Karin Eriksson

Stefan Sandlund är tillbaka som fystränare vid Idrottshögskolan efter att ha varit tjänstledig för studier. Tillsammans med Joel Sjölander, fystränare och ansvarig för prestationsutvecklingslabbet, ska Stefan stötta alla RIU-studenter vid Umeå universitet i sin elitidrottssatsning.

-Det känns bra att vara tillbaka i verksamheten. Kul att träffa de gamla kollegorna och dessutom några nya och självklart blir det roligt att återuppta samarbetet med studenterna igen, säger Stefan Sandlund.

Stötta och hjälpa studenter att utvecklas i sitt idrottande

Idrottshögskolan kan från och med hösten 2021 erbjuda de elitidrottande RIU-studenterna vid Umeå universitet två fystränare.

-Utökningen av tjänsterna innebär att vi i ännu större utsträckning kan och ska kunna bemöta de behov som alla de olika idrottarna och idrotterna har. Vi blir dessutom mindre sårbara i händelse av sjukdom eller annan frånvaro, berättar Joel Sjölander.

Stefan och Joel förklarar att deras främsta uppgift är att stötta och hjälpa studenterna att utvecklas i sitt idrottande.

-Tillsammans hoppas vi kunna komplettera varandras egenskaper. Vår rollfördelning gentemot studenterna kommer att få lov att växa fram under hösten, men vi kommer förmodligen att nytta våra erfarenheter och främst arbeta med det vi har störst kunskap inom, berättar Joel.

Joel har mestadels erfarenheter från uthållighetsidrotter samt arbete i testlabb-miljö medan Stefan mer jobbat med explosividrotter, lagbollidrotter och därtill även utbildning.

-Det kanske ger en fingervisning om hur rollerna kommer fördelas, avslutar Stefan.