Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Prestationsteam

Du som elitidrottsstudent med ett RIU-avtal har möjlighet att ta del av Idrottshögskolans Prestationsteam som ett stöd i din prestations- och personliga utveckling.

Information till RIU-studenterna gällande prestationsteamet, covid-19

De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter. Idrottshögskolans Prestationsteam ger dig som RIU-student möjlighet till:

Idrottsmedicinsk support

Den idrottsmedicinska supporten erbjuder funktionell rörelseanalys (FMS), förebyggande skadeprevention samt rådgivning vid överbelastningsskador och vid akuta skador. Du får möjlighet att träffa Matthias Tegern samt Roberth Forsgren, båda leg. fysioterapeuter vid Sports Medicine Umeå AB.

Idrottsmedicinsk support (fysioterapi) erbjuder vi under året 2020 under våren veckorna 5-23 samt under hösten veckorna 36-51.

Tiderna som gäller är följande:
Måndagar (start från v. 9 år 2020)
Bokningsbar tid: Kl. 08.05-8.45
Bokningsbar tid: Kl. 08.50-9.30
Drop-in: Kl. 10.00-11.00:
Bokningsbar längre tid: Kl: 11.00-12.00

Onsdagar (start v. 5 år 2020)
Drop-in: Kl. 13.00-14.00
Bokningsbar tid: Kl. 14.00-14.40
Bokningsbar tid: Kl. 15.00-15.40
Bokningsbar längre tid: Kl. 15.40-16.40

Vissa justeringar av tider kan eventuellt ske. Du bokar tiderna via mail till Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare Idrottshögskolan, alternativ via sms till 070-527 15 26 eller direkt via din verksamhetsledare.

Matthias Tegern, leg. fysioterapeut
Fysioterapeut som arbetar på Sports Medicine sedan 2018. Matthias är även doktorand på institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering.

Roberth Forsgren, leg. fysioterapeut
Roberth arbetar som fysioterapeut sedan 2003. Roberth har gedigen klinisk erfarenhet inom neurorehab, ortopedi och idrottsmedicin. Specialintresse för höft, bäcken, rygg och rehabiliteringsträning.

Tester i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet

Som RIU-student har du möjlighet att göra ett flertal tester för att utvärdera din fysiska status, allt ifrån styrke- och konditionsmätningar till genomgång av rörlighet och kroppssammansättning finns att tillgå.

De fysiologiska testerna genomförs i samverkan med UMEX-labbet, där modern och tillförlitlig utrustning för testning/forskning används.
För mätning av kroppssammansättning används en iDXA, detta sker i samverkan med institutionen för Livs-/Beteendemedicin.

Genomgång och uppföljning av testerna erbjuds av Joel Sjölander, projektassistent och fystränare vid Idrottshögskolan. Detta sker i vårt eget prestationsutvecklingslabb, där det även finns möjlighet för t.ex. teknikgenomgångar och enklare mätningar.

För bokning av tester är du välkommen att kontakta Joel Sjölander.

Läs mer om UMEX-labbet.

Kostrådgivning

Du som RIU-student är välkommen att boka kostrådgivning för prestation och hälsa hos EwaCarin Sehlstedt, leg.dietist. Tillsammans reder ni ut de frågor funderingar du har inom kostområdet kopplat till din prestation och din hälsa, vid behov kartlägger ni dina matvanor och lägger upp en plan. Planen kan vara ökad prestation, underlätta vardagen kring matplanering etc. Här kan du ställa alla frågor du kan komma på kring kost och idrottsprestation, kost och hälsa, kosttrender med mera.

EwaCarin är sedan år 2000 universitetsadjunkt vid Institutionen för kostvetenskap. Hon undervisar inom området idrottsnutrition på grund- och avancerad nivå på egna institutionen samt på idrottskurser på andra institutioner inom universitetet.

För bokning av kostrådgivning kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Idrottspsykologiska samtal

Du är välkommen att boka idrottspsykologiska samtal om du har funderingar kring dig själv och ditt idrottande. Vanliga sökorsaker kan vara oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation. Du kan också söka för nedstämdhet ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Samtalen sker i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och Stefan Holmström, leg. Psykolog och Docent i psykologi vid institutionen för psykologi.

För bokning av idrottspsykologiska samtal kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Du som tävlingsidrottare, oavsett nivå, kan även söka till Psykologmottagningen för idrott vid Umeå universitet. Här finns möjlighet till idrottsterapeutiska samtal med studenter från psykologprogrammet med inriktning mot idrott.

Läs mer om Psykologmottagningen Idrott.

Studievägledning/Karriärsamtal

För bokning av studie- samt karriärsamtal kontakta Tove Mårs, Dubbla karriärer vägledare, Idrottshögskolan.

Studenthälsan

Studenthälsan ger dig stöd i frågor kring din fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation. Studenthälsan har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria.

Drop-in till sjuksköterska tre dagar i veckan (måndag-onsdag kl. 12:00-13:30) och kurator två dagar i veckan (torsdag-fredag kl. 12:00-13:30).

 

Läs mer: Uppdragsbeskrivning Idrottshögskolans Prestationsteam