"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prestationsteam

Du som elitidrottsstudent med ett RIU-avtal har möjlighet att ta del av Idrottshögskolans Prestationsteam som ett stöd i din prestations- och personliga utveckling.

Idrottshögskolans Prestationsteam ger dig som RIU-student möjlighet till:

Idrottsmedicinsk support

Den idrottsmedicinska supporten erbjuder funktionell rörelseanalys (FMS), förebyggande skadeprevention samt rådgivning vid överbelastningsskador och vid akuta skador. Du får möjlighet att träffa Matthias Tegern samt Roberth Forsgren, båda leg. fysioterapeuter vid Sports Medicine Umeå AB.

Idrottsmedicinsk support (fysioterapi) erbjuder vi under hösten 2022 under veckorna 35-51 samt under våren 2023 veckorna 2-23.

Du som RIU-student bokar själv din tid via Annika Rhodin, Capio Sports Medicine, annika.rhodin@capio.se eller 070-318 11 98. Du som tillhör någon av Idrottshögskolans kompetenscentrum meddelar också din verksamhetsledare om att du bokat tid för Idrottsmedicinsk support.

Till största del kommer den idrottsmedicinska supporten finnas i Capio Sports Medicines lokaler, Kuratorvägen 2 B, men vid uppföljningsträffar och vid rörelsescreening kan du behöva vara i Prestationsutvecklingslabbet i Idrottshögskolans lokaler. Information om vart du träffar din fysioterapeut får du från Annika när du bokar din tid eller direkt av våra fysioterapeuter. 

Tiderna som gäller är följande:
Måndagar
Bokningsbar tid: Kl. 08.05-8.45
Bokningsbar tid: Kl. 08.50-9.30
Bokningsbar Akuttid: Kl. 10.00-11.00:
Bokningsbar längre tid: Kl: 11.00-12.00

Onsdagar
Bokningsbar Akuttid: Kl. 13.00-14.00
Bokningsbar tid: Kl. 14.00-14.40
Bokningsbar tid: Kl. 15.00-15.40
Bokningsbar längre tid: Kl. 15.40-16.40

Anna Lindström, leg. fysioterapeut
Fysioterapeut som arbetar på Sports Medicine sedan 2014. Anna har en master  i fysioterapi och magister i idrottsmedicin samt har ett kliniskt specialintresse för knä, fötter och axlar.

Roberth Forsgren, leg. fysioterapeut
Roberth arbetar som fysioterapeut sedan 2003. Roberth har gedigen klinisk erfarenhet inom neurorehab, ortopedi och idrottsmedicin. Specialintresse för höft, bäcken, rygg och rehabiliteringsträning.

Vårdkostnadsförsäkring

RIU-studenter erbjuds från och med 2022-09-01 möjligheten att teckna Folksams vårdkostnadsförsäkring. Vårdkostnadsförsäkringen ger dig möjlighet att söka vård och få vissa kostnader täckta, hos privata vårdgivare som Folksam slutit avtal med. I Umeå är vårdgivarna Aleris och Capio Sports Medicine. (Fullständig lista finner du här).

Försäkringen ges i två nivåer Bas och Bas+. Skillnaden på de två nivåerna är i korthet:

Bas täcker kostnader för diagnostisering av skada på hela kroppen men endast operation och efterbehandling av knäskador. Vårdkostnadsförsäkring Bas kostar 2856kr/år.

Bas+ täcker kostnader för diagnostisering och eventuell behandling (operativ eller konservativ) och efterbehandling av skada på hela kroppen. I Bas+ ingår även möjlighet till visst idrottspsykologiskt stöd och kostnadstäckning för resa till vårdgivare. Vårdkostnadsförsäkring Bas+ kostar 6552kr/år.

Vårdkostnadsförsäkringen är en så kallad gruppförsäkring i avtal med riksidrottsförbundet och gäller därför bara under tiden studenten är inskriven på ett lärosäte som är kopplat till riksidrottsförbundets. Antingen som riksidrottsuniversitet (RIU) eller elitidrottsvänligt lärosäte (EVL).     

Är du, RIU-student, intresserad av att teckna denna försäkring eller veta mer kontakta Stefan Sandlund

Idrottshögskolan vill även tipsa om Folksams Råd och Vård för idrottsskador. Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri tjänst som ingår i idrottsförsäkringen för många av de idrottsförbund Folksam samarbetar med. Här kan du se vilka förbund som har tjänsten, samt vad idrottsförsäkringen innebär.

Tester i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet

Som RIU-student har du möjlighet att göra ett flertal tester för att utvärdera din fysiska status, allt ifrån styrke- och konditionsmätningar till genomgång av rörlighet och kroppssammansättning finns att tillgå.

De fysiologiska testerna genomförs i samverkan med UMEX-labbet, där modern och tillförlitlig utrustning för testning/forskning används.
För mätning av kroppssammansättning används en iDXA, detta sker i samverkan med institutionen för Livs-/Beteendemedicin.

Genomgång och uppföljning av testerna erbjuds av Joel Sjölander (föräldraledig 1 september-31 december 2022), Stefan Sandlund, projektassistent och fystränare vid Idrottshögskolan eller Jonas Vestman, vikarie för Joel Sjölander. Detta sker i vårt eget prestationsutvecklingslabb, där det även finns möjlighet för t.ex. teknikgenomgångar och enklare mätningar.

För bokning av tester är du välkommen att kontakta Stefan Sandlund.

Film: UMEX-labbet

Som RIU-student har du möjlighet att göra ett flertal tester. De fysiologiska testerna genomförs i samverkan med UMEX-labbet.

Läs mer om UMEX-labbet.

Kostrådgivning

Du som RIU-student är välkommen att boka kostrådgivning för prestation och hälsa hos EwaCarin Sehlstedt, leg.dietist. Tillsammans reder ni ut de frågor funderingar du har inom kostområdet kopplat till din prestation och din hälsa, vid behov kartlägger ni dina matvanor och lägger upp en plan. Planen kan vara ökad prestation, underlätta vardagen kring matplanering etc. Här kan du ställa alla frågor du kan komma på kring kost och idrottsprestation, kost och hälsa, kosttrender med mera.

EwaCarin är sedan år 2000 universitetsadjunkt vid Institutionen för kostvetenskap. Hon undervisar inom området idrottsnutrition på grund- och avancerad nivå på egna institutionen samt på idrottskurser på andra institutioner inom universitetet.

För bokning av kostrådgivning kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Idrottspsykologiska samtal

Du är välkommen att boka idrottspsykologiska samtal om du har funderingar kring dig själv och ditt idrottande. Vanliga sökorsaker kan vara oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation. Du kan också söka för nedstämdhet ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Samtalen sker i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och Afsaneh Moharer, leg. Psykolog vid institutionen för psykologi.

För bokning av idrottspsykologiska samtal kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Du som tävlingsidrottare eller tränare, oavsett nivå, kan även söka till Psykologmottagningen för idrott vid Umeå universitet. Här finns möjlighet till idrottsterapeutiska samtal med studenter från psykologprogrammet med inriktning mot idrott.

Studievägledning/Karriärsamtal

För bokning av studie- samt karriärsamtal kontakta Tove Mårs, Dubbla karriärer vägledare, Idrottshögskolan.

Studenthälsan

Studenthälsan ger dig stöd under din studietid i frågor kring din fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation. Studenthälsan har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, verksamheten är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Hos Studenthälsan arbetar kuratorer, sjuksköterskor, fysioterapeut, psykolog och folkhälsovetare. Besök hos Studenthälsan är kostnadsfria.

Drop-in till sjuksköterska tre dagar i veckan (måndag-onsdag kl. 12:00-13:30) och kurator två dagar i veckan (torsdag-fredag kl. 12:00-13:30).

 

Läs mer: Uppdragsbeskrivning Idrottshögskolans Prestationsteam

Senast uppdaterad: 2023-02-27