"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prestationsteam - Expertstöd

Du som elitidrottsstudent med ett RIU-avtal har möjlighet att ta del av Idrottshögskolans prestationsteam som ett stöd i din prestations- och personliga utveckling.

I rollen som Riksidrottsuniversitet ska Umeå universitet verka för att möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier i syfte att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Utöver det studiestöd som elitidrottsavtalet erbjuder, kan du som RIU-student nyttja Idrottshögskolans prestationsteam. Prestationsteamet arbetar förebyggande och består av specialister inom fysioterapi, fysiologi och träningslära, nutrition samt idrottspsykologi. Samtliga finns till för att hjälpa dig att uppnå dina prestationsmål.

Idrottsmedicinsk support

Hur du som idrottare rör dig påverkar din idrottsprestation. Genom att förebygga idrottsskador kan du som elitidrottare uppnå en ökad prestationsförmåga. Via vår idrottsmedicinska support (fysioterapi) erbjuds du funktionell rörelseanalys (FMS) samt bedömning vid eventuella skador.

Mer information och bokning

Funktionell rörelseanalys (FMS) består av olika funktionella tester för att undersöka styrkor och svagheter gällande balans, funktionell rörlighet, koordination, styrka och bålstabilitet. Genom de olika testerna får vi en tydlig bild av vilka eventuella brister som finns och vad vi bör fokusera träningen på för att du ska bli starkare och uppnå ett biomekaniskt fördelaktigt rörelsemönster.

Via vår Idrottsmedicinska support kan du också få bedömning när en skada uppstår.

Idrottsmedicinsk support (fysioterapi) erbjuds i samverkan med Capio Sports medicine AB under veckorna 35-51 samt under veckorna 2-23. Tiderna är:

  • måndagar kl. 08:00-12:00
  • onsdagar  kl. 13:00-17:00

Våra fysioterapeuter:
Roberth Forsgren, legitimerad fysioterapeut
Roberth arbetar som fysioterapeut sedan år 2003. Roberth har gedigen klinisk erfarenhet inom neurorehab, ortopedi och idrottsmedicin. Specialintresse för höft, bäcken, rygg och rehabiliteringsträning.

Anna Lindström, legitimerad fysioterapeut
Fysioterapeut som arbetar på Sports Medicine sedan år 2014. Anna har en master i fysioterapi och magister i idrottsmedicin samt har ett kliniskt specialintresse för knä, fötter och axlar. Anna är föräldraledig från 1 december 2023.

Lisa Bergendahl, legitimerad fysioterapeut
Vikarie för Anna Lindström från 1 december 2023.
Legitimerad fysioterapeut sedan januari 2020 och arbetar på Capio Sports Medicine sedan april 2020. Läser just nu en magisterexamen i fysioterapi och beräknas vara klar sommaren 2024. Utöver detta har Lisa även läst 7.5 hp idrottsmedicin samt är utbildad i OMT steg 1. Lisas främsta kliniska intresseområden som fysioterapeut är fötter, knän och axlar.

Boka Idrottsmedicinsk support:

Kontakta Annika Rhodin, Capio Sports Medicine, via mejl eller 070-318 11 98.

Tillhör du någon av Idrottshögskolans kompetenscentrum meddelar du även din verksamhetsledare om att du bokat tid för Idrottsmedicinsk support.

Till största del kommer den idrottsmedicinska supporten finnas i Capio Sports Medicines lokaler, Kuratorvägen 2 B, men vid uppföljningsträffar och vid rörelsescreening kan du behöva vara i Prestationsutvecklingslabbet i Idrottshögskolans lokaler. Information om vart du träffar din fysioterapeut får du från Annika när du bokar din tid eller direkt av våra fysioterapeuter. 

Vårdkostnadsförsäkring

RIU-studenter erbjuds möjligheten att teckna Folksams vårdkostnadsförsäkring. Vårdkostnadsförsäkringen ger dig möjlighet att söka vård och få vissa kostnader täckta, hos privata vårdgivare som Folksam slutit avtal med. I Umeå är vårdgivarna Aleris och Capio Sports Medicine. (Fullständig lista finns på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/elitidrottsforsakring).

Försäkringen ges i två nivåer Bas och Bas+. Skillnaden på de två nivåerna är i korthet: Bas täcker kostnader för diagnostisering av skada på hela kroppen men endast operation och efterbehandling av knäskador. Vårdkostnadsförsäkring Bas kostar 2940 kr/år. Bas+ täcker kostnader för diagnostisering och eventuell behandling (operativ eller konservativ) och efterbehandling av skada på hela kroppen. I Bas+ ingår kostnadstäckning för resa till vårdgivare.  Vårdkostnadsförsäkring Bas+ kostar 6720 kr/år. I båda ingår visst idrottspsykologiskt stöd.

Vårdkostnadsförsäkringen är en så kallad gruppförsäkring i avtal med riksidrottsförbundet och gäller därför bara under tiden studenten är inskriven på ett lärosäte som är kopplat till riksidrottsförbundets. Antingen som Riksidrottsuniversitet (RIU) eller Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL).

Är du, RIU-student, intresserad av denna försäkring kontakta Stefan Sandlund, fystränare vid Idrottshögskolan. Mer information finns på Canvas-plattformen för dig som elitidrottsstudent.

Om du skadas eller blir sjuk och har frågor om försäkringen kan du ringa Folksam för elitidrottsskador: 08-7728795.

Tester i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet

Genom olika tester kan du utvärdera din fysiska status och utveckla din fysik samt uthållighetsträning. Du erbjuds också hjälp med träningsplanering, övningsval och instruktioner utifrån dina mål, förutsättningar och utvärdering av tidigare träning.

Mer information och bokning

De fysiologiska testerna genomförs i samverkan med UMEX-labbet, där modern och tillförlitlig utrustning för testning/forskning används. För mätning av kroppssammansättning används en iDXA, detta sker i samverkan med institutionen för Livs-/Beteendemedicin.

I UMEX-labbet finns förutsättningar för bland annat Vo2-max-tester, biodex, styrke- och explosivitetsmätningar samt ytterligare utrustning för andra typer av mätningar.

Genomgång och uppföljning av testerna erbjuds av Joel Kärrman samt Stefan Sandlund. Detta sker i vårt eget prestationsutvecklingslabb, där det även finns möjlighet för exempelvis teknikgenomgångar och enklare mätningar.

I Idrottshögskolans prestationsutvecklingslabb finns möjligheter att kontrollera framsteg i träningen. Mätverktyg för både styrke- och uthållighetsegenskaper finns. Exempelvis; Lakatmätare, vajergivare, accelerometer samt fria vikter, ett brett band och andra uthållighetsverktyg.

Joel Kärrman, projektassistent och fystränare
Anställd vid Idrottshögskolan och ansvarig för Idrottshögskolans prestationslabb. Joel finns som resurs för alla RIU-studenter och kan hjälpa till med samordning av tester och träningsupplägg.

Stefan Sandlund, projektassistent och fystränare
Anställd vid Idrottshögskolan och koordinerar Idrottshögskolans prestationsverksamhet samt testverksamhet. Stefan finns som resurs för alla RIU-studenter och kan hjälpa till med samordning av tester och träningsupplägg.

Boka tester i UMEX-labbet och Prestationsutvecklingslabbet:

Kontakta Joel Kärrman projektassistent Idrottshögskolan.

Film: UMEX-labbet

Som RIU-student har du möjlighet att göra ett flertal tester. De fysiologiska testerna genomförs i samverkan med UMEX-labbet.

Läs mer om UMEX-labbet.

Kostrådgivning

Nutrition är betydelsefull för din fysiska- och mentala prestation. Det är viktigt att du får i dig energi och näring vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Tillsammans med vår legitimerade dietist kan du ta din prestation och hälsa till nya nivåer.

Mer information och bokning

Det är viktigt att du som idrottare har förståelse för sambandet mellan mat och prestation för att kunna träna och tävla på högsta nivå. Via kostsamtal kan du tillsammans med vår dietist göra en översyn och planering av kosten utifrån din specifika idrott och dina önskemål. Ni reder ut de frågor och funderingar du har inom kostområdet kopplat till din prestation och hälsa. Vid behov kartlägger ni dina matvanor och mäter din energiförbrukning för att optimera din prestation.

Kostrådgivning sker i samverkan med institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

EwaCarin Sehlstedt, legitimerad dietist
Anställd vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Undervisar inom området idrottsnutrition på grund- och avancerad nivå på sin egen institution samt på idrottskurser på andra institutioner inom universitetet.

Boka kostrådgivning:

Kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Idrottspsykologiska samtal

Genom att kunna hantera känslor, tankar, reaktioner och beteenden kan du som idrottare optimera din prestationsförmåga. Via vårt prestationsteam kan du erbjudas idrottspsykologisk rådgivning eller idrottspyskologiska samtal som stöd i din prestationsutveckling.

Mer information och bokning

Vanliga teman för idrottspsykologisk rådgivning är hantering av stress, press och nervositet i idrotten, motivation, målsättningsstrategier, att kunna agera som man vill trots negativa tankar, begränsade tankar om egen förmåga samt beteendeförändring.

Teman för idrottspyskologiska samtal kan vara hantering av oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor, beteenden som inte är gynnsamma eller andra återkommande upplevelser kopplade till idrottsliga prestation som du vill förändra. Du kan också söka för nedstämdhet, ångest, stress samt överträningsrelaterad problematik.

Efter ett första orienterande samtal där frågor kring hälsorelaterade utmaningar, prestationsrelaterade utmaningar samt prestationsoptimering berörs kan du antingen få möjlighet till idrottspsykologisk rådgivning eller individuella samtal. Samtalen sker i samverkan med Institutionen för psykologi och Psykologmottagningen idrott. Arbetet baserar sig främst på kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and commitment terapi (ACT) samt Compassion-fokuserad terapi (CFT).

Sofia Levin, Legitimerad psykolog
Legitimerad psykolog och doktorand i psykologi. Sofia är anställd vid institutionen för psykologi och hennes avhandlingsprojekt handlar om riskfaktorer för idrottsskador och motivation till skadeprevention. Utöver det undervisar Sofia på kurser inom det Idrottspsykologiska området med fokus på bland annat psykisk hälsa, motivation och beteendeförändring. Sofia träffar dig RIU-student vid ett första orienterande samtal.

Afsaneh Moharer, Legitimerad psykolog
Legitimerad psykolog och klinisk samordnare för psykologmottagningen vid Umeå universitet. Afsaneh är anställd vid institutionen för psykologi. I hennes arbetsuppgifter ingår kliniskt arbete samt undervisning inom samtalsmetodik och på professionskurser vid psykologprogrammet.

Marius Sommer, Mental rådgivare
Marius är anställd som lektor vid Institutionen för psykologi och har en doktorsgrad i psykologi. Marius forskning fokuserar mestadels på idrott och prestation med tonvikt på begrepp som motivation och själv reglerat lärande. Marius har tidigare varit mental rådgivare för Svenska Snowboardlandslaget inför OS 2014.

Boka idrottspyskologiska samtal:

Kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Du som tävlingsidrottare eller tränare, oavsett nivå, kan även söka till Psykologmottagningen för idrott vid Umeå universitet. Här finns möjlighet till idrottsterapeutiska samtal med studenter från psykologprogrammet med inriktning mot idrott.

Studievägledning Dubbla karriärer

Idrottshögskolan erbjuder alla elitidrottsstudenter vägledning som rör elitidrottsavtalet samt din satsning på dubbla karriärer.

Mer information och bokning

Studievägledning gällande ditt utbildningsprogram eller den kurs du läser får du framförallt via din program- och eller institutions studievägledare.

Kontakta Idrottshögskolans vägledare för dubbla karriärer (DK-vägledare), Tove Mårs, om du har särskilda frågor kring elitidrottsavtalet, vem som får skriva avtal, hur du går tillväga när du vill skriva ett avtal samt hur avtalet fungerar. Tove finns också som bollplank och stöd till dig gällande hur du kan planera då ditt elitidrottande och studierna sammanfaller.

Idrottshögskolan har även en koordinator för dubbla karriär koordinator (DK-koordinator) tillika projektledare för Riksidrottsuniversitetet, Pernilla Eriksson, som du kan vända dig vid mer övergripande frågor om elitidrott och studier vid Umeå universitet.

Boka studievägledning/karrärsamtal:

Tove Mårs, vägledare för studenter med dubbla karriärer, Idrottshögskolan.

Pernilla Eriksson, koordinator dubbla karriärer, Idrottshögskolan.

 

Uppdragsbeskrivning: Idrottshögskolans prestationsteam

Senast uppdaterad: 2023-12-13