"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-16

Idrottshögskolan visar bredden på idrottsforskning

NYHET I fredags anordnades återigen Idrottshögskolans forskningsdag. Syftet med dagen var att visa på den enorma bredd av idrottsrelaterad forskning som bedrivs vid Umeå universitet.

Sedan 2011 har Idrottshögskolan anordnat en forskningsdag som återkommer vartannat år.

Från början var det en intern dag för idrottsforskare inom Umeå universitet. Syftet var då att försöka få en helhetsblick över all den idrottsrelaterade forskningen som bedrevs vid Umeå universitet. Det blev också ett avstamp för den nya organisation som Idrottshögskolan fick från och med år 2012.

Forskningsnätverk

Sedan dess har Idrottshögskolan byggt upp ett nätverk av etablerade idrottsforskare och idrottsdoktorander och idag är 64 forskare och 11 idrottsdoktorander anslutna till Idrottshögskolans forskningsnätverk. De representerar för närvarande 14 olika institutioner inom Umeå universitet.

Forskningsdagens upplägg

Forskningsdagen inleddes med att Dieter Müller, vicerektor tillika ordförande i Idrottshögskolans råd, hälsade välkommen. Därefter följde en prisutdelning till Ola Svensson, årets Idrottsalumn 2021, Johannes Eklöf, årets Elitidrottstudent 2021 samt till Malin Andersson som fick IKCs vetenskapliga pris för bästa magisteruppsats.

PG Fahlström, idrottsforskare från Linnéuniversitet var inbjuden keynote att prata om kultur och språkbruk i ungdomsishockey. Under resten av dagen fick ett 20-tal forskare, som under åren fått forskningsstöd via Idrottshögskolan, chansen att presentera sin forskning. Sport Medicine AB möjliggjorde att ett pris till de två bästa presentationerna delades ut. De gick till Paul Davis, Institutionen för psykologi och Eva Tengman, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (fysioterapi).

Mötesplats

Bland deltagarna återfanns dels personal från Umeå universitet, både lärare, forskare och administrativ personal samt idrottsstudenter. En fjärdedel av deltagarna utgjordes av externa deltagare från t.ex. fritidsförvaltningen (både politiker och tjänstemän), representanter från Region Västerbotten, RF/SISU Västerbotten och idrottsledare från olika idrottsföreningar samt allmänt idrottsintresserade personer.

Röster från organisationen

Ansvariga för forskningsdagen var bland andra Ulrika Haake, föreståndare för Idrottshögkolan, områdeschef Pernilla Eriksson samt Taru Tervo, forskningssamordnare.

- Efter två år i pandemins tecken är vi så glada att äntligen kunna genomföra dagen och få mötas över gränserna. Vi tror att det är oerhört viktigt att vi skapar mötesplatser där forskare, studenter, idrottens olika organisationer, kommun och region får mötas och diskutera idrottsforskning, säger Ulrika Haake.

Pernilla Eriksson fortsätter.

- Dagen är viktig för Idrottshögskolan, i första hand för att vi vill lyfta fram alla de duktiga idrottsforskare som finns på vårt lärosäte och visa på att idrottsforskning kan bedrivas inom så många olika vetenskapliga fält.

Ulrika, Pernilla och Taru är mycket nöjda med årets forskningsdag.
- Det bästa idag har varit den härliga atmosfär och alla peppade deltagare, att se all aktivitet och lyssna på alla intressanta föredragningar, säger alla tre i kör.