"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-23 Uppdaterad: 2023-05-29, 13:48

Immunsvar kan styras genom medvetet val av vaccin

NYHET Forskare vid Umeå Universitet i samarbete med amerikanska forskare har visat hur kroppens immunförsvar kan styras genom att ge samma individ två olika vaccin. Det som påverkas är inte bara mängden antikroppar, utan också kvaliteten på immunförsvarets minne. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Text: Ola Nilsson

– I förlängningen kan detta leda till förbättrade möjligheter att finkalibrera kombinationer av vaccin mot framtida pandemier, säger Mattias Forsell, forskare vid Umeå universitet och en av initiativtagarna till studien.

Forskarna vid Umeå Universitet har tidigare visat att en kombination av olika typer av vaccin mot covid-19, adenovektorbaserat respektive mRNA-baserat, ger bättre skydd än två doser med enbart vektorbaserat vaccin. Den nu aktuella studien är en djupare analys på cell- och molekylnivå av samma material som insamlades i den tidigare studien.

I studien undersöks hur individuella B celler och antikroppar från vaccinerade binder till olika delar av S-proteinet, samt hur starkt de binder och hur bra de är på att neutralisera olika virusvarianter.  

Resultaten visade att byte av vaccin stimulerade enskilda B-celler och antikroppar som var effektivare på att försvara mot olika varianter av coronaviruset än om samma typ av vaccin användes som andra dos.

Via samarbete med forskare vid Karolinska Institutet kunde man också påvisa en skillnad i hur de olika vaccinstrategierna gav olika skydd mot infektion med omikronvarianten av SARS-CoV-2.

– Förenklat kan man säga att vi med detta har hittat väg att styra immunförsvaret på ett mer exakt sätt än vad som var känt när de vacciner som idag finns mot covid-19 utvecklades, säger Mattias Forsell.

Studien stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse via SciLifeLabs nationella program för Covid-19-vaccinforskning samt av Vetenskapsrådet.

Om den vetenskapliga publiceringen

Broad anti-SARS-CoV-2 antibody immunity induced by heterologous ChAdOx1/mRNA-1273 vaccination
Chengzi I. Kaku, Elizabeth R. Champney, Johan Normark, Marina Garcia, Carl E. Johnson, Clas Ahlm, Wanda Christ, Mrunal Sakharkar, Margaret E. Ackerman, Jonas Klingström, Mattias Forsell, Laura M. Walker
Science  10 Feb 2022 DOI: 10.1126/science.abn2688
Tidigare studie om kombivaccin:
Normark et al, New England Journal of Medicine 2021 DOI: 10.1056/NEJMc2110716

Kontakt