"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Mattias Forsell Lab

Forskargrupp Mattias Forsell

Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom, för att utveckla rekombinanta antikroppsbaserade behandlingar mot virusinfektioner.

Mattias Forsell började sin karriär inom experimentell HIV-vaccinutveckling. Men att göra ett vaccin mot detta virus, som muterar snabbt, visade sig vara svårt och Mattias ville ta reda på varför. Därför bestämde han sig för att övergå till grundforskning för att försöka dechiffrera hur immunsystemet känner igen och svarar på virala spikproteiner. Dessa studier gjordes mestadels i små djurmodeller och fokuserade på B-celler. Dessa celler kan producera specifika antikroppar mot virala spikproteiner vid infektion eller vaccination och spela en central roll i immunsvaret.

När Mattias Forsell började på Umeå universitet som gruppledare 2015 byggde han upp ett nytt laboratorium och etablerade många samarbeten inom sjukhuset för att studera människans immunsvar mot olika virus. Före utbrottet av covid-19-pandemin var fokus för hans forskning en kombination av grundläggande och tillämpad B-cellimmunologi, med tonvikt på hantavirusinfektioner (vilket leder till "sorkfeber") och B-cellsfunktion i lymfoida vävnader. För detta ändamål ägnades en stor del av hans första år vid Umeå universitet åt att bygga ett nätverk av kliniker med liknande intresse för överbryggande forskning.

Som en följd av detta kom övergången till covid-19-forskning naturligt. Mattias forskargrupp utvecklade inledningsvis en känslig ELISA för Region Västerbotten för att upptäcka SARS-CoV-2-antikroppar hos individer som återhämtat sig från sjukdomen. Som en del av ett Vinnova-anslag har denna metod nu kombinerats med en hemprovtagningsanordning för att möta de logistiska utmaningarna med att upptäcka spridningen av covid-19 på landsbygden, till exempel Västerbotten.

Dessutom är Mattias Forsells forskargrupp en del av en stor insats från Institutionen för klinisk mikrobiologi för att studera olika aspekter av covid-19. Den så kallade Covuminsatsen leds av Johan Normark och har rekryterat över 400 personer i den tidiga fasen av covid-19 med långvarig provtagning med jämna mellanrum. Konsortiemedlemmarna använder dessa prover för att bättre förstå sars-cov-2-viruset, den akuta sjukdomen covid-19 och varför vissa individer har ihållande symtom efter infektion: långtidscovid. Man har ännu inte heller förstått varför viruset orsakar destruktiv inflammation hos vissa individer, men data som genereras av forskare vid Umeå universitet och på andra håll visar att immunologiskt minne till SARS-CoV-2 ofta utvecklas som förväntat. Men studien har också genererat en del oväntade resultat och de prover som samlats in i Covum-studien kommer att vara en värdefull tillgång för Umeå universitet och Region Västerbotten under många år framöver.

Som en fortsättning på Covum och genom ett generöst anslag från Knut och Alice Wallenberg ska Mattias Forsell och samarbetspartners nu försöka förstå hur mRNA-vacciner triggar immunsystemet och studera vaccinsvaren på molekylär nivå. De kommer också att avgöra styrkan och livslängden hos vaccinsvar hos studiedeltagare från flera regioner i Sverige. Denna information kan användas för att avgöra om och när en boosterdos krävs.

– På samma sätt som Covum är våra vaccinstudier möjliga genom ett bra samarbete mellan vårt prekliniska laboratorium och det kliniska forskningscentret på NUS, säger Mattias Forsell.

Studierna ingår i en klinisk prövning som leds av Johan Normark och Clas Ahlm, och kommer att rapportera sina resultat direkt till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Man kan lugnt säga att 2020 var ett intressant år för någon som studerar immunologin hos virusinfektioner. För sina framtida forskningsplaner fick Mattias Forsell nyligen både ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet och medel från Knut och Alice Wallenberg för detaljerade studier av vaccination.

Mattias Forsell vill just nu stärka sitt forskarteam med en postdoktor. Om du är intresserad av att studera immunsvaret efter vaccination och vill arbeta med den vackra uppsättningen prover som finns i hans laboratorium, kan du kontakta Mattias.

Populärvetenskap

Forskning på ett ögonblick

Vetenskapslunch

Fika efter en forskare, kort föreläsning

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Pokal som står på en vit yta
Virusforskande trio får pris för nyttiggörande

En kliniker, en prekliniker och en biomedicinsk analytiker uppvisar en framgångsrik covid-19-forskning.

Fler vaccindoser skyddar äldre mot covid-19

Fyra–sex vaccindoser skyddar äldre mot covid-19, visar en studie ledd av två forskare vid Umeå universitet.

Forskningsidé gav innovativ produkt – Xerum nominerade till pris

Umeåforskare utvecklade ett känsligt coronantikroppstest och ett kit för provtagning i hemmet.

Senast uppdaterad: 2024-01-31