"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-20

Inbjudan till delfinansiering av 19 forskarstuderande inom det utbildningsvetenskapliga området

NYHET Lärarhögskolan inbjuder institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå universitet samt skolhuvudmän i regionen att inkomma med ansökan om delfinansiering av doktorand inom det utbildningsvetenskapliga området, där Lärarhögskolan kommer att finansiera kostnaden för forskarutbildningen med 350 tkr per år högst två/fyra år.

Lärarhögskolan utlyser nu 19 delfinansierade utrymmen för forskarutbildning inom ramen för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). Av dessa viks 15 anställningar till personer som ännu ej har påbörjat en forskarutbildning. Fyra anställningar viks till personer som vid terminsstarten hösten 2014 har en licentiatexamen, men ej påbörjat en forskarutbildning med doktorsgrad som slutmål.  

Läs mer om utlysningen samt Lärarhögskolans definition och avgränsningar av utbildningsvetenskap

Ansökan görs på webbenkät senast den 20 januari.

Om ni vill veta mera är ni varmt välkomna till informationsträff fredagen den 10 januari 2014, kl 10.00 i sal S309 i Samhällsvetarhuset, Umeå universitet.

Vi ser fram emot er ansökan!

Lärarhögskolan genom Carina Rönnqvist

Redaktör: Marie Oskarsson