"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-16

Infektioner och klimat/hälsa teman för hedersdoktorer

NYHET Årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är en australisk forskningspionjär på området klimatförändringar och hälsa samt en tysk toppforskare som sedan 1990-talet samarbetat med flera grupper i universitetets starka forskningsmiljö Infektionsbiologi.

Professor Roland Benz är en mycket kvalificerad forskare i biofysik, biokemi och molekylärbiologi. Han är sedan 2009 professor i bioteknologi vid School of Engineering & Science (SES) i Bremen och medlem i Rudolf Wirchow Center, ett forskningsinstitut för experimentell biomedicin vid Würzburgs universitet. Redan i början av 1990-talet inledde han ett omfattande samarbete med flera forskargrupper vid Umeå universitet. Samarbetet med dessa grupper, som idag bildar kärnan i det starka forskningsområdet Infektionsbiologi, omfattar flera gemensamma forskningsprojekt med sampubliceringar och ett organiserat utbyte av doktorander. Denna samverkan omfattar också grundutbildningen genom att Roland Benz varit ansvarig kontaktperson för studerandeutbytet mellan Umeå och Würzburg.

Professor Anthony McMichael, National Research Fellow vid Australian National University i Canberra, är nära knuten till en annan av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Global hälsa. Så sent som den 10 juni besökte han Umeå för att medverka i ett seminarium om klimatförändringar och hälsa arrangerat av Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR). Han är epidemiolog och hade 1993—2006 en ledande roll i den expertgrupp under FN:s klimatpanel IPCC som stod för bedömningen av klimatförändringarnas hälsorisker. Han är hedersprofessor i detta ämne vid Köpenhamns universitet och rådgivare till världshälsoorganisationen WHO.

För mer information om Anthony McMichael, kontakta gärna professor Birgitta Evengård, infektionssjukdomar, tel. 090-785 23 00 mobil 070-234 98 20
e-post birgitta.evengard@climi.umu.seLäs mer om forskningsmiljön Global hälsa på
webbsida För mer information om Roland Benz, kontakta gärna professor Sven Bergström, molekylärbiologi, tel. 090-785 67 26
e-post sven.bergstrom@molbiol.umu.seLäs mer om forskningsmiljö Infektionsbiologi på
webbsida