"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-01 Uppdaterad: 2024-02-06, 08:47

Invigde utrustning inom forskningsinfrastrukturer

NYHET Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Humlab anordnade en gemensam invigning av utrustning inom infrastrukturer som ungefär 50 personer anslöt till, både från universitetet och från omgivande samhälle. Utrustningarna, Nära Infraröd Spektroskopi (MAL) och Motion Capture (Humlab), har finansierats av Kempestiftelserna.

– Kempestiftelsernas finansiering syftar till att främja forskning och utbildning i Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län, där finansiering av utrustning är ett välmotiverat område. Att bevilja medel till utrustning vid Humlab och Miljöarkeologiska laboratoriet, båda vid den humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, skapar möjligheter för forskare inom och över forskningsgränserna att samarbeta samt att samla in och visualisera data på nya sätt, säger Alice Kempe som deltog vid ingivningen. 

Christer Nordlund, dekan vid Humanistisk fakultet, inledde invigningen.

– Tillgång till forskningsinfrastrukturer skapar förutsättningar för att bedriva forskning av hög kvalitet så jag vill tacka Kempestiftelserna för deras generösa bidrag som möjliggjort inköpen av utrustningarna. Forskning inom humaniora studerar frågor som rör människan, vårt samhälle och kultur, vilka är fundamentala frågor för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför, säger Christer Nordlund.

Nära Infraröd Spektroskopi (NIR) används för diverse kemisk karaktärisering av olika material, både organiska som oorganiska. Inom arkeologi och miljöforskning används tekniken för att analysera sedimentprover, artefakter, stenmaterial, målningar och pigment mm. Det senaste instrumenteringstillskottet utgörs av en NIR kamera som genererar bilder som innehåller kemisk information och som är anpassat för lab- som fältförhållanden. Under invigningen demonstrerades utrustningen av Johan Linderholm, universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med SLU och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Nu har vi fått tillfälle att visa upp våra anläggningar och vår utrustning för en bredare publik, vilket öppnar möjligheter för nya samarbeten med en större mängd olika discipliner, säger Ivanka Hristova, föreståndare för MAL.

Motion Capture är en utrustning som används för att fånga hela eller delar av en persons fysiska rörelser, förflyttningar, och i vissa fall mimik. Rörelserna översätts sedan till ett agerande hos en digital 3D-karaktär. Utrustningen kommer användas för att utforska nya möjligheter för digital humaniora inom fyra nationella forskningsinfrastrukturer där Humlab ingår. Det finns även möjligheter att på sikt använda utrustningen i andra sammanhang, exempelvis projekt inom AI samt inom spelutveckling. Vid invigningen demonstrerade Jim Robertsson vid Humlab utrustningen och själva Motion Capture-dräkten bars av Love Ersare från Skuggteatern.

– Vid invigningen deltog forskare, lärare och externa intressenter så utöver att vi fick möjlighet att visa upp vår miljö och utrustning, lyftes flera intressanta idéer fram för forskningsprojekt och andra samarbetsprojekt där vår utrustning kan användas. Dessa kommer vi följa upp, säger Karin Danielsson, föreståndare för Humlab.