"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-28 Uppdaterad: 2023-05-09, 13:34

"Jag vill vara en del av lösningen"

NYHET Med ett särskilt intresse för revitalisering av urfolksspråk och kultur i norr, är Sarah McGregor från Kanada i Umeå genom utbytesprogrammet North2North.

Text: Sandra Lundström

– Jag sökte utbytet för att jag ville bredda och dela med mig av min utbildning, som är kulturellt och akademiskt relevant för nordliga samhällen runt om i världen, säger Sarah.

Kulturen har tagits ifrån många och jag vill vara en del av lösningen

Sarah är en andraårsstudent som tar Early Childhood and Childcare Diploma vid Aurora College i Yellowknife, Kanada. Att Umeå skulle bli destinationen för hennes utlandsstudier beror delvis på hennes engagemang i Northern Oral Language and Writing through Play (Now Play) som Umeå universitet är en partner till genom projektet Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet. Ett av målen med Now Play är att stödja språkinlärningen för barn inom ursprungsbefolkningar.

– Kulturen har tagits ifrån många och jag vill vara en del av lösningen, säger Sarah.

Now Play-projektet omfattar förskolepedagoger, lärare, föräldrar, samhällsmedlemmar och forskare i Kanada, Nya Zeeland och Sverige. Sarah har under sin vistelse här besökt en grundskola i Lycksele och kommer att hålla presentationer om teman relaterade till Now Play.

Vid Umeå universitet är Eva Lindgren och Hanna-Máret Outakoski involverade i Now Play-projektet.

Om Now Play